V. 5.0.4

V 5.0.4 – Greitesnis dokumentų patvirtinimas iš dokumentų sąrašo. – Atnaujintas algalapių siuntimas bei pataisyta spausdinimo forma. – Sąskaitų plane atnaujintas paieškos mechanizmas –  Atnaujintas e-komercijos eksporto langas. – CSV importo bei eksporto operacijos langai ir mechanizmas atnaujinti. – Atnaujintas darbo grafikas. – Atnaujintas atostogų apskaitos langas. –  Sutvarkytas darbo užmokesčio dokumentų atvaizdavimas ir greitaveika. […]

Daugiau >

V. 5.0.1

V 5.0.1 – Pataisytas bendrųjų žurnalų eilučių įvedimas. –  Atnaujinti spausdinimo formų pavadinimai ir aprašymai. – Atnaujintas API funkcionalumas perduodant prekių likučius išorinėms sistemoms. – Pridėtas duomenų tipas „Savikainos suma“ aprašant buhalterines schemas prekių kortelėse. – Banko komisinių importo operacija atnaujinta. – Pataisyta neapmokamų atostogų spausdinimo forma – Pataisytas prekės istorijos langas.  

Daugiau >

V. 5.0.0

V 5.0.0 – Atnaujinta vartotojo sąsaja. – Atnaujinti Tabelio, atostogų apskaitos langai. – Pardavimų dokumentuose nauji paieškos filtrai: pagal agentą, pagal dokumento grupę. – Atvaizduojamas laikrodis dirbant per „remote desktop connection“ paslaugą. – Atnaujinta nurašymo dokumentų ataskaita – Atnaujintas Pajamų rūšies parinkimo atvaizdavimas. – Patobulintas tiesioginis duomenų importas iš 9opoint sistemos – Ebay integracija atnaujinta. […]

Daugiau >

V. 4.7.8

V. 4.7.8 – Atnaujinti pirkimo, pardavimo, perkėlimo, perkainavimo dokumentų langai. – Atnaujinti mokėjimo pavedimų, Kasos išlaidų bei pajamų orderių, avansinės apyskaitos ir pinigų priėmimo kvitų langai. – Pataisyta GPM312 deklaracija dėl datų pasirinkimų. – SAM 7versijos deklaracija. – Tarpinių dokumentų importo metu galimybė importuoti dokumentą su prekių kainomis – Atnaujintas pirkimų ir pardavimų grąžinimo funkcionalumas. […]

Daugiau >

V. 4.7.6

V. 4.7.6 – Pataisyta GPM 312 forma. – Numatytų buhalterinių konstantų redagavimo galimybė. – Atnaujintas SAM eksportas. – Pataisytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. – Patobulintas E-komercijos apsikeitimas.  

Daugiau >

V. 4.7.2

V. 4.7.2 – Greitajame prekių kūrimo lange pridėtas gaminio duomenų tipas. – Atnaujintos neapmokamų atostogų bei papildomos poilsio dienos spausdinimo formos. – API dokumentacija papildyta prekių, pardavimo bei pirkimo dokumentų GET metodų aprašymais. – Atnaujinta įsakymo dėl kasmetinių atostogų spausdinimo forma. – Darant prekės iškarpinę, taip pat kopijuojama ir GPAIS informacija. – Patobulintas prekių grąžinimo […]

Daugiau >

V. 4.7.0

V. 4.7.0 – Patobulintas prekių buhalterinių schemų funkcionalumas. – Patobulintas GPAIS įrašų eksportas ir ataskaitos – Patobulintas dokumentų kopijavimo mechanizmas. – Prekės istorijos langas papildytas nauju stulpeliu „pagal dokumento patvirtinimo datą.“ – Patobulintas e-commerce prekių siuntimas. Galimybė nurodyti daugiau negu vieną sandėlį. – Patobulintas pirkimų grąžinimo funkcionalumas. – Šventinės dienos iki 2022m. – Pataisytas SAM eksportas. – Galimybė redaguoti […]

Daugiau >

V. 4.6.9

V. 4.6.9 – Duomenų eksportas papildytas FR0471 deklaracija. – SEPA eksporto operacijoje mokėjimo paskirtis ribojama iki 140 simbolių. – Atvaizduojami duomenų pjūviai buhalterijos ataskaitose. – Pinigų priėmimo kvitų ataskaitose įtrauktas atskaitingas asmuo. – Pataisytas Intrastato duomenų eksportas. – Kasos knygos numeracija pataisyta. – Pataisytas SAM deklaracijos eksportas.

Daugiau >

V. 4.6.7

V. 4.6.7 – Integracija su Opencart ir Shopify e-komercijos platformomis. – E-komercijos užsakymų importas pagal valandas. – Atnaujintas Lipdukų/etikečių saugojimo metodas ir parinkimas. – E-komercijos prekių eksporto operacijos numatomas laikas. – Perkėlimo dokumentuose atvaizduojama prekių pardavimo kainos su PVM. – Atnaujinta prekių serijinių numerių ataskaita. – Papildyta pajamų ir sąnaudų ataskaita. – Pridėtas darbuotojo priedo […]

Daugiau >

V. 4.6.6

V. 4.6.6 – Prekių kortelių sąskaitų korespondencija. – Prie prisijungusio vartotojo rodomas įmonės pavadinimas. – Suminė pirkimų ataskaita su pirkimo kainomis. – Informacinis pranešimas įvykdžius auto uždavinius. – Patobulinti pranešimai kuriant mokėjimo pavedimus. Informuoja vartotoją apie skolą tiekėjo arba  permoką tiekėjui. – Pridėtas eilučių skaičius ilgalaikio turto nusidėvėjimo ataskaitose. – Prekės istorija pagal dokumentų sukūrimo […]

Daugiau >