V. 4.6.6

V. 4.6.6

– Prekių kortelių sąskaitų korespondencija.

– Prie prisijungusio vartotojo rodomas įmonės pavadinimas.

– Suminė pirkimų ataskaita su pirkimo kainomis.

– Informacinis pranešimas įvykdžius auto uždavinius.

– Patobulinti pranešimai kuriant mokėjimo pavedimus. Informuoja vartotoją apie skolą tiekėjo arba  permoką tiekėjui.

– Pridėtas eilučių skaičius ilgalaikio turto nusidėvėjimo ataskaitose.

– Prekės istorija pagal dokumentų sukūrimo datą.

– Patobulintas E-komercijos prekių duomenų eksportas.

– Tabelyje atvaizduojamos darbuotojo pareigos.

– Avansinės apyskaitos generavimas iš pirkimo dokumento.