V. 4.6.9

V. 4.6.9

– Duomenų eksportas papildytas FR0471 deklaracija.

– SEPA eksporto operacijoje mokėjimo paskirtis ribojama iki 140 simbolių.

– Atvaizduojami duomenų pjūviai buhalterijos ataskaitose.

– Pinigų priėmimo kvitų ataskaitose įtrauktas atskaitingas asmuo.

– Pataisytas Intrastato duomenų eksportas.

– Kasos knygos numeracija pataisyta.

– Pataisytas SAM deklaracijos eksportas.