9o Buhalterinis modulisATNAUJINTA 

TURINYS
NUSTATYMAI OPERACIJOS IR VEIKSMAI ATASKAITOS SCHEMOS IR PAVYZDŽIAI
Buhalteriniai nustatymai Naujos sąskaitos sukūrimas Auto uždaviniai Darbas su ataskaitų moduliu  Sąskaitų planas
Darbo užmokesčio nustatymai Pradinio balanso įvedimas sąskaitai Banko mokėjimų importas  Pelno nuostolio ataskaita  Buhalterinių sąskaitų planas
Didžioji knyga Bendrieji žurnalai Banko mokėjimų eksportas  Balansas  Buhalterinių schemų pavyzdžiai
Darbuotojai Pajamavimas Duomenų eksportas    Buhalterinių schemų keitimas sąrašui
Buhalterinės schemos Išlaidavimas
Nusidėvėjimas    
Prekių sąskaitų schemos Pajamavimo/išlaidavimo dokumentų mokėjimai Avansinė apyskaita
 Ilgalaikis turtas PVM korekcija
Valiutų įtakos registravimas
Būsenos keitimas dokumentų sąraše PVM sąskaitų uždarymas
  Tabelis Finansinių metų uždarymas  
  Atostogų apskaita      
  Darbo užmokesčio priskaičiavimai      
  Išmokų apskaita iš darbuotojų atlyginimo    
  Algalapių siuntimas      
Mokėjimo dokumentų  sukūrimas pagal apskaičiuotus darbuotojų atlyginimus

 

Buhalteriniai nustatymai

 

Prieš pradedant dirbti su 9o verslo valdymo sistemos buhalteriniu funkcionalumu, būtina sukonfigūruoti nustatymus. Buhalteriniai bei kiti nustatymai leidžiami tik vartotojams, kurie turi teises redaguoti sistemos nustatymus.

Pažymėjus varnele, negalėsite patvirtinti jokios ūkinės operacijos susietos su bendruoju žurnalu, kol nebus parinkta buhalterinė schema ūkinei ar finansinei operacijai.

 

Parinkite numatytą ir automatiškai taikomą schemą sugeneruojamiems mokėjimo darbuotojams dokumentams.

 

Nurodomos PVM deklaravimui, reikalingos PVM mokėjimo bei PVM grąžinimo sąskaitos iš sąskaitų plano arba tiesiog įvedant sąskaitos kodą.

 

Debetavime ar kreditavime norint nenurodyti sąskaitos, nustatymuose turi būti atžymėtas Neleisti vienos sąsk. įrašų pasirinkimas.

 

Darbo užmokesčio nustatymai

Nurodykite VMI ir SODROS klientų korteles, automatiškai sugeneruojamiems darbo užmokesčio dokumentams. Nurodykite kitus rekvizitus darbo užmokesčio formulei paskaičiuoti.

 

 

 

 

 

 

Didžioji knyga

Šioje meniu juostoje sudėti pagrindiniai mygtukai darbui su buhalteriniu moduliu. Didžiąją knygą sudaro šie mygtukai:

 • Sąskaitų planas;
 • Sąskaitų uždarymas;
 • Bendrieji žurnalai;
 • Operacijų žurnalas;
 • Tabelis;
 • Darbo grafikas;
 • Atostogų apskaita;
 • Darbo užmokesčio dokumentai darbuotojams;
 • Schemos;
 • Schemų revizija;
 • Nusidėvėjimas;
 • Duomenų eksportas;

Sąskaitų planas

Sąskaitų planas – tai sąrašas susistemintų sąskaitų, kuriame išvardijamos visos sąskaitos, nurodant jų kodus ir pavadinimus. Didžiosios knygos meniu juostoje paspaudus mygtuką Sąskaitų planas, matysite apskaitomų sąskaitų pavadinimus, balansus bei komentarus. Sąskaitų planas suskirstytas į šias klases.

 • ilgalaikis turtas;
 • trumpalaikis turtas;
 • nuosavas kapitalas;
 • įsipareigojimai;
 • pajamos;
 • sąnaudos.

Sąskaitų plano spausdinimas vykdomas mygtuku Spausdinti.

 

Naujos buhalterinės sąskaitos sukūrimas

 TRUMPA NAUJOS BUHALTERINĖS SĄSKAITOS SUKŪRIMO VYKDYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji Knyga ir paspauskite mygtuką Sąskaitų planas.
2
 • Paspauskite Naujas, nurodykite Kodą bei Pavadinimą.
 • Nurodykite Klasę bei pažymėkite varnele Aktyvumas, jog buhalterinė sąskaita būtų aktyvi.

Pažymėjus varnele Registruojama, sąskaita bus registruojama operacijų žurnale.

Pradinio balanso įvedimas sąskaitai

 

Norint įvesti pradinius sąskaitų sąskaitų likučius, sąskaitų plane parinkite sąskaitą ir spauskite mygtuką Redaguoti.

Naujai atsidariusiame lange įveskite pradinį sąskaitos balansą ir paspauskite mygtuką Išsaugoti. Aktyvavus mygtuką  perskaičiuojamas redaguojamos sąskaitos balansas duomenų bazėje ir atvaizduojamas ekrane. Šis veiksmas nėra būtinas, nes bus įvykdomas automatiškai su sekančia tos sąskaitos operacija.
Žinotina !!!
Aprašant pradinį balansą konkrečiai sąskaitų apyvartai būtina vadovautis Sąskaitų korespondencijos taisykle:
I – II klasės sąskaitoms  Debete kaupiamas  padidėjimas, Kredite – sumažėjimas, galutinis ir pradinis likutis – Debete;
III – IV klasės sąskaitoms  Debete kaupiamas sumažėjimas, o Kredite – padidėjimas, galutinis ir pradinis likutis – Kredite;
V – klasė sąskaitoms Debete – sumažėjimas, o Kredite – padidėjimas, galutinis ir pradinis likutis Kredite;
VI – klasės sąskaitoms Debete – padidėjimas, o Kredite – sumažėjimas, galutinis ir pradinis likutis Debete.
Likutis priklausomai nuo klasės atvaizduojamas konkrečiai Debete arba Kredite. Būtina atkreipti dėmesį, kad su neigiamu ženklu atvaizduojamas likutis, kai sumažėjimo apyvarta didesnė už padidėjimo apyvartą.

Bendrieji žurnalai

 

Norint įvesti finansinę operaciją į bendrąjį žurnalą, didžiosios knygos juostoje spauskite mygtukus Bendrieji žurnalai. Naujai atsidariusiame lange išvysite jau sukurtus bendruosius įrašus (žurnalus), kuriuos galite keisti mygtuku Redaguoti arba sukurti Naują bendrąjį žurnalo įrašą. Kiekvienas bendrasis žurnalo įrašas privalo turėti kodą bei pavadinimą.

Nauja operacija žurnale iššaukiama mygtuku Naujas ir atsidariusiame lange galima įterpti naujo įrašo datą, debetuojamą bei kredituojamą sąskaitas (dvejybinius įrašus), atitinkamą įrašo suma ir, jei reikia, priskirti eilutei klientą. Svarbu žinoti, kad bendrojo žurnalo įrašas viduje gali turėti neribotą skaičių dvejybinių įrašų. Rekomenduotina bendruosius žurnalus formuoti už konkrečius ataskaitinius finansinius laikotarpius. Konkrečiai sprendimą priima už finansinę apskaitą atsakingas žmogus. Tai įgalina patogią duomenų peržiūrą ir analizę.
Žurnalo turinio spausdinimas vykdomas Spausdinti mygtuko pagalba.

ATNAUJINTA! Nustatymuose nurodžius dokumento darbinį periodą, žurnale matysite aktyvias tik tas sąskaitas, kurios dalyvauja darbiniame periode. Pavyzdyje matomame apačioje, darbinis laikotarpis nustatytas iki 2018-05-30, todėl sąskaitos kurios nėra tame laikotarpyje matomos pilkame fone ir jos nedalyvauja bendrajame žurnale.

Pajamavimas

 TRUMPA PAJAMAVIMO VEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Operacijos ir paspauskite mygtuką Pirkimo dokumentai.
2
 • Naujai atsidariusiame Pirkimo dokumentai lange paspauskite mygtuką Naujas.
 • Sukuriamas naujas Pirkimo dokumentas. Jame nurodykite datą, dokumento numerį, tiekėją. Pajamuojamos prekės ar paslaugos gali būti įvedamos rankiniu būdu po vieną (žiūrėkite į 2.2 skiltį) arba įtraukiant iš prekių sąrašo visas reikalingas prekes ar paslaugas (žiūrėkite į 2.1 skiltį).
2.1
 • Pajamuojamų prekių pasirinkimui iš sąrašo, spauskite Naujas.
 • Prekių parinkimo sąrašo pažymėkite registruojamas prekes ar paslaugas ir paspauskite Įkelti į dokumentą.
 • Parinktų prekių lentelės stulpelyje Kiekis nurodomas atitinkamas pajamuojamas kiekis. Kiti parametrai automatiškai užpildomi informacija iš prekių kortelės.
2.2
 • Prekių ar paslaugų įvedimui po vieną poziciją, kursorių būtina pastatyti pajamuojamų prekių sąrašo stulpelyje Prekės.
 • Surinkus kodą ir aktyvavus ENTER klavišą, ekrane pasirodo įvedimo langas užpildytas tos  prekės informacija.
 • Jei būtina redaguojama pajamuojamos prekės informacija ir spaudžiama Gerai.

 

3
 • Parenkama pajamavimo buhalterinė schema. Išsaugokite ir Patvirtinkite pasirinktą Pajamavimo dokumentą.
 • Pajamavimo dokumentas spausdinamas aktyvavus mygtuką Spausdinti.
Pajamavimas vykdomas registruojant kitų apskaitos programų sukurtų pardavimo dokumentų duomenis. Dėl PVM skaičiavimo subtilybių gali atsirasti PVM sumos netikslumai. Dėl šios priežasties 9o programoje yra sukurtas laukelis PVM korekcija, kuriame galima įvesti PVM korekcijos sumą, ne didesnę nei 0.10*eilučių skaičius sumą. 

Įmonėje įsigyjamų prekių ar paslaugų suvedimas (pajamavimas) vykdomas Pirkimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Pirkimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo pajamavimo dokumentų sąrašas, aktyvuojamas mygtukas Naujas.
Naujai atsiradusiame lange galima suvesti pajamuojamas prekes ar paslaugas. Lango pavyzdys pateiktas žemiau.
Būtini užpildyti pajamavimo dokumento laukai pažymėti raudonu šauktuku, kaip matyti pavyzdyje tai Dokumento Nr. ir Tiekėjas.
Prekes ar paslaugas įmanoma pasirinkti ir užpajamuoti dviem būdais: pajamavimo lentelėje stulpelyje PREKĖ įvesti prekės kodą, taip suvedinėjant po vieną poziciją, arba aktyvavus mygtuką Naujas, iššaukti prekių\paslaugų sąrašą iš kurio galima pasirinkti reikalingas pozicijas.  Mygtuko Įkelti į dokumentą pagalba visos pažymėtos prekės ir paslaugos įkeliamos į pajamavimo dokumentą. Sąrašo filtravimas yra galimas pagal kodą, brūkšninį kodą, pavadinimą ir grupę.

Nurodžius pajamuojamą kiekį iš prekių kortelės panaudojama visa būtina informacija – kaina, PVM ir pan.
Šiame lange galima nurodyti tokią svarbią informaciją kaip Mokėti iki datą, Tiekėjo išlaidas, Muito mokestį, Importo PVM ir pan.
Suformuotą dokumentą išsaugojus ir patvirtinus, pritaikoma buhalterinė schema, automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai bendrajame žurnale. Ši informacija atvaizduojama sąskaitų korespondencijos skiltyje.
Pajamavimo dokumentas spausdinamas   mygtuku, pasirodo pajamavimo šablonų sąrašas, iš kurio dirbantis asmuo gali pasirinkti reikalingą formą konkrečiu atveju.
Žinotina !!!
Pajamavimas vykdomas registruojant kitų apskaitos programų sukurtų pardavimo dokumentų duomenis. Dėl PVM skaičiavimo subtilybių gali atsirasti PVM sumos netikslumai. Dėl šios priežasties 9o programoje yra sukurtas laukelis PVM korekcija, kuriame galima įvesti PVM korekcijos sumą, ne didesnę nei 0.1*eilučių skaičius sumą.

Išlaidavimas

 TRUMPA IŠLAIDAVIMO VEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Operacijos ir paspauskite mygtuką Pardavimo dokumentai.
2
 • Naujai atsidariusiame Pardavimo dokumentai lange paspauskite mygtuką Naujas.
 • Sukuriamas naujas Pardavimo dokumentas. Jame nurodykite datą, dokumento numerį, klientą. Pajamuojamos prekės ar paslaugos gali būti įvedamos rankiniu būdu po vieną (žiūrėkite į 2.2 skiltį) arba įtraukiant iš prekių sąrašo visas parduodamas prekes ar paslaugas (žiūrėkite į 2.1 skiltį).
2.1
 • Išlaiduojamų prekių pasirinkimui iš sąrašo, spauskite Naujas.
 • Iš Prekių parinkimo sąrašo pažymėkite registruojamas prekes ar paslaugas ir paspauskite Įkelti į dokumentą.
 • Parinktų prekių lentelės stulpelyje Kiekis nurodomas atitinkamas išlaidaujamas kiekis. Kiti parametrai automatiškai užpildomi informacija iš prekių kortelės.
2.2
 • Prekių ar paslaugų įvedimui po vieną poziciją, kursorių būtina pastatyti išlaidaujamų prekių sąrašo stulpelyje Prekės.
 • Surinkus kodą ir aktyvavus ENTER klavišą, ekrane pasirodo įvedimo langas užpildytas tos  prekės informacija.
 • Jei būtina redaguojama išlaidaujamos prekės informacija ir spaudžiama Gerai.
3
 • Parenkama Išlaidavimo buhalterinė schema. Išsaugokite ir Patvirtinkite pasirinktą Pardavimo dokumentą.
 • Išlaidavimo dokumentas spausdinamas aktyvavus mygtuką Spausdinti.
Išlaidavimo dokumentai importuojami iš kasos aparatų yra atpažįstami ir įvertinamas jų PVM skaičiavimo algoritmas 

Parduodamų prekių ar paslaugų suvedimas (išlaidavimas) vykdomas Pardavimo dokumentų lange. Jis iškviečiamas aktyvavus Operacijos ir Pardavimo dokumentai mygtukus ir kai pasirodo išlaidavimo dokumentų sąrašas, aktyvuojamas mygtukas Naujas.
Naujai atsiradusiame lange galima suvesti išlaidavimo prekes ar paslaugas. Lango pavyzdys pateiktas žemiau.
Būtini užpildyti išlaidavimo dokumento laukai pažymėti raudonu šauktuku, kaip matyti pavyzdyje tai Dokumento Nr. ir Klientas.
Prekes ar paslaugas įmanoma pasirinkti ir paruošti išlaidavimui dviem būdais: išlaidavimo lentelėje stulpelyje PREKĖ įvesti prekės kodą, taip suvedinėjant po vieną poziciją, arba aktyvavus mygtuką Naujas, iššaukti prekių\paslaugų sąrašą iš kurio galima sužymėti ir pasirinkti reikalingas pozicijas. Mygtuko Įkelti į dokumentą pagalba visos pažymetos prekės ir paslaugos įkeliamos į išlaidavimo dokumentą.  Sąrašo filtravimas yra galimas pagal kodą, brūkšninį kodą, pavadinimą ir grupę.

Nurodžius išlaidaujamą kiekį iš prekių kortelės priskiriama visa būtina informacija – kaina, pardavimo PVM ir pan.
Šiame lange galima nurodyti tokią svarbią informaciją kaip Mokėti iki datą, Pristatymo adresą ir pan.
Suformuotą dokumentą išsaugojus ir patvirtinus, pritaikoma buhalterinė schema, automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai bendrajame žurnale. Ši informacija atvaizduojama sąskaitų korespondencijos skiltyje.
Išlaidavimo dokumentas spausdinamas   mygtuku, pasirodo išlaidavimo šablonų sąrašas, iš kurio dirbantis asmuo gali pasirinkti reikalingą formą konkrečiu atveju.

Pajamavimo dokumentų mokėjimai

Pirkimo/pardavimo dokumentus 9o sistemoje galima apmokėti ar įvesti į avansinę apyskaitą dokumento redagavimo lange. Tai realizuota Mokėjimai skiltyje pasirinkus mygtuką Kurti mokėjimą arba Apmokėjau.

Pasirinkus mygtuką Kurti mokėjimą bus iškviestas mokėjimų suvesties langas, kuriame yra galimybė įvesti mokėjimo duomenis. Naujai atsidariusiame lange nurodykite Dokumento nr.Sąskaitą, Kliento sąskaitą  bei Sumą.

Pasirinkite valiutą, kuria yra mokama už prekę/paslaugą ir apmokėjimo būdą. Užpildžius informaciją, Išsaugokite mokėjimo dokumentą ir Patvirtinkite.

Pirkimo dokumento skiltyje Mokėjimai aktyvavus mygtuką Apmokėjau sukurtą pirkimo dokumentą galima įtraukti į avansinių apyskaitų sąrašą tiesiogiai iš pirkimo dokumento lango. Tai patogu, kai įmonės įgalioti apskaitininkai suvedinėdami pirkimo dokumentus, tuo pačiu užpildo ir avansinę apyskaitą. Šiuo atveju buhalteris einamojo mėnesio pabaigoje sutikrina ir patvirtina atskaitingam asmeniui tik vieną avansinę apyskaitą už tą mėnesį. Mėnesio eigoje suvesti duomenys tiksliai įvertina klientų, atskaitingų asmenų skolas, pagal suvestus duomenis, nes suvestos avansinės apyskaitos yra būsenoje Patvirtinta. Buhalteris pagal poreikį gali aktyvuoti būseną Nėra, atlikti reikiamus pakeitimus ir vėl grąžinti būseną Patvirtinta.

Ekrane pasirodžius paklausimo langui – nurodykite Atskaitingą asmenį bei Sumą, kurią sumokėjo atskaitingas asmuo už įsigytas įmonės reikmėms prekės/paslaugas. Mygtukas Gerai automatiškai sukurią naują parinktam atskaitingam asmeniui avansinės apyskaitos dokumentą, jei einamąjį mėnesį tai pirmas tokio tipo dokumentas. Atsakingam asmeniui, kuris jau turi užpildytų avansinių apyskaitų bus pildomas pirmasis einamojo mėnesio avansinės apyskaitos dokumentas.

PVM korekcija

 PVM KOREKCIJŲ PRITAIKYMO PAJAMAVIMO IR IŠLAIDAVIMO DOKUMENTŲ ATSKIROMS PREKIŲ EILUTĖMS EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos.
 • Pasirinkite dokumento tipą (pirkimo dokumentai arba pardavimo dokumentai).
 • Iš dokumentų sąrašo pasirinkite dokumentą, kuriam norite pritaikyti PVM korekciją ir spauskite mygtuką Redaguoti.
2
 • Atsidariusiame lange, skiltyje PVM korekcija, galite pirtaikyti naują PVM sumą kiekvienai prekės eilutei.
 • Mygtuku Išsaugoti patvirtinkite redagavimą.
Dėl kitų išorinių sistemų sugeneruojamų PVM sumos netikslumų, gali atsirasti poreikis atlikti PVM korekciją. 9o programoje vartotojas turi galimybę keisti pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose PVM sumą kiekvienai prekės eilutei.

Norint pritaikyti PVM korekciją, meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos. Pasirinkite dokumento tipą kurį redaguosite (pirkimo dokumentai arba pardavimo dokumentai).

Pasižymėję reikiamą dokumentą spauskite mygtuką Redaguoti.

 

 

Atsidariusiame lange prie kiekvienos prekės atvaizduojama skiltis „PVM korekcija“. Šiame laukelyje galite koreguoti PVM sumą kiekvienai prekės eilutei.

Atlikus PVM korekcijas prekių eilutėms, mygtuku Išsaugoti patvirtinkite savo pasirinkimą.

 

Būsenos keitimas dokumentų sąraše

 PASIRINKTŲ DOKUMENTŲ BŪSENOS KEITIMO EIGA.
1
 • Meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos.
 • Pasirinkite redaguojamą dokumento tipą.
 • Iš dokumentų sąrašo pasirinkite dokumentus, kurių būsena bus keičiama.
2
 • Meniu juostoje pasirinkite skiltį Dokumentai.
 • Paspauskite išskliedžiamą mygtuką Pasirinkti.
 • Iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite būseną, kurią norite pritaikyti savo pažymėtiems dokumentams.

Norint atlikti pasirinktų dokumentų busenos keitimą, meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos. Pasirinkite dokumento tipą, kuriam norite atlikti pakeitimus.

 

Atsidariusiame lange pasižymėkite visus dokumentus, kurių būseną norite pakeisti. Pažymėtina, kad galimų keisti būsenų sąrašas parenkamas iš tam dokumentų tipui leidžiamų pasirinkti būsenų.

 

 

 

Pasižymėjus redaguojamus dokumentus, meniu juostoje pasirinkite skiltį Dokumentai.

Atsidariusiame lange rasite mygtuką Patvirtinti. Išskleidus šį mygtuką matysite daugiau būsenos pasirinkimo galimybių.

Pasirinkus būseną, kurią norite pritaikyti dokumentams, visi pažymėtieji dokumentai pasikeis į pasirinktąją būseną.

 

Tabelis

Darbo laiko žiniaraštis arba tabelis pildomas Didžiojoje knygoje paspaudus mygtuką Tabelis. Naujai atsidariusiame lange parinkite apskaitos mėnesį ir paspauskite mygtuką Įkrauti. Svarbu žinoti, kad įmonėje už mėnesį pildomas tik vienas tabelis.

Tabelis užpildomas automatiškai (panaudojus darbo grafike suvestus duomenis), tačiau atostogas, nedarbingumą ar kitą susijusią su darbuotoju informacija pildykite savarankiškai. Tai atliekama pelytės žymeklio pagalba pažymėjus lentelėje norimą redaguoti sritį, į kurią įrašomas darbo valandų skaičius arba darbo pobūdį nusakantis trumpinys. Pažymėtina, kad iš karto parinkta informacija užpildomi visi langeliai išskirtoje srityje, o tai didina darbo spartą.

 

Palaikius pelytės žymeklį matysite papildomus paaiškinimus, ką reiškia pažymėtas spalvotas trumpinys ar skaičius. Paspauskite mygtuką  ekrane pasirodys detalūs visų galimų trumpinių paaiškinimai. Suvedus kiekvieno darbuotojo darbo laiko informaciją, išsaugokite tabelį mygtuku Išsaugoti. Svarbu žinoti, kad išsaugojimo momentu pagal tabelio suvestus duomenis priskaičiuojama kiekvienam darbuotojui už einamąjį mėnesį priklausančios bei sunaudotos atostogos (papildoma informacija žiūrėkite skiltyje Atostogų apskaita). Darbo laiko žiniaraštis spausdinamas  mygtuku.

Atostogų apskaita

  ATOSTOGŲ APSKAITOS PERŽIŪRA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Atostogų apskaita. Pritaikykite filtravimą ir programa atvaizduos atskaitingų asmenų sąrašą.
2
 • Pasirinkite atskaitingą asmenį ir matysite einamojo laikotarpio atostogų likutį.*
3
 • Kiekvieną mėnesį, išsaugokite tabelyje informaciją ir programa sugeneruos sukauptas atostogų dienas.**
*Naujai sukurto atskaitingo asmens atostogų likutis dažniausiai aprašomas tik vieną kartą.

**Išsaugojus tabelyje informaciją, atostogų apskaitoje duomenys apie sukauptas dienas bus sugeneruoti automatiškai.

Daugiau informacijos rasite žemiau.

Didžiojoje knygoje pasirinkite Atostogų apskaitą. Norėdami matyti atskaitingų asmenų įrašus, pritaikykite filtrą. Pažymėkite darbuotoją ir programa parodys atostogų likutį, kasmetinių bei papildomų laisvų dienų kiekį einamuoju laikotarpiu. Naujai sukurto atskaitingo asmens atostogų likutis aprašomas dažniausiai tik vieną kartą, pradedant vesti apskaitą. Vėliau kas mėnesį išsaugojant duomenis Tabelyje, programa automatiškai sugeneruoja sukauptas bei išnaudotas atostogų dienas einamuoju laikotarpiu.

Sugeneruoti atostogų apskaitos ataskaitą galite pasirinkę Branduolio menių juostoje mygtuką Ataskaitos. Darbuotojų apskaitoje pažymėkite Atostogų apskaitos ataskaitą. Pasirinkite ieškomą laikotarpį, darbuotoją ar darbuotojus bei galite pridėti sąlygą, jog atskaitingų asmenų ieškotų pagal atostogų likutį. Užpildžius informaciją, paspauskite mygtuką Generuoti ir pasirinkite norimą ataskaitos tipą: Suminę ar Išsamią.

Darbuotojai

 TRUMPA DARBUOTOJO DUOMENŲ ĮVEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Klientai.
2
 • Paspauskite Naujas, įveskite duomenis į privalomus laukus ir pasirinkite tipą Atskaitingas asmuo.
 • Pasirinkite skiltį Papildoma, užpildykite informaciją apie darbuotoją ir išsaugokite.
Įmonės darbuotojo kortelės kūrime būtina parinkti kliento tipą Atskaitingi asmenys. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Įmonės darbuotojo kortelė kuriama taip pat kaip ir kliento kortelė, tačiau parenkamas kliento tipas “Atskaitingi asmenys”. Įrašų redagavimo juostoje pasirinkus   skiltį „Branduolys“, paspauskite mygtuką „Klientai“.  Tuomet paspauskite mygtuką „Naujas“ ir darbo užmokesčiui reikalinga informacija pildoma “Papildoma” skiltyje, kliento kortelėje. Šioje skiltyje pateikite informaciją apie darbuotojo atlyginimą, darbingumo lygius bei taikomus NPD ir PNPD.

 

 

 

 

! Pažymėjus varnelę „įtraukti į tabelį“, darbuotojas bus įtraukas į tabelį ir darbo užmokesčio dokumentus. !

Darbo užmokesčio priskaičiavimai

SVARBU! Prieš pradedant vesti Darbo užmokesčio priskaičiavimus, būtina užpildyti duomenis Tabelyje.

 TRUMPA DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS VEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Priskaitymai darbuotojams.
2
 • Naujai atsidariusiame Priskaitymai darbuotojams lange paspauskite mygtuką Naujas.
 • Darb. mokėjimo dokumente pasirinkite datą, dokumento numerį (jei nepasirinksite, programa automatiškai sugeneruos išsaugojant dokumentą).
 • Darbuotojų mokėjimai į sąrašą gali būti įvedami rankiniu būdu po vieną (žiūrėkite į 2.1 skiltį) arba automatiškai įtraukti į sąrašą visus atskaitingus asmenis  (žiūrėkite į 2.2 skiltį).
2.1
 • Pasirinkus datą bei dokumento numerį, spauskite Naujas.
 • Iš Kliento/Darbuotojo parinkimo sąrašo pasirinkite darbuotoją ar darbuotojus ir paspauskite Įkelti į dokumentą.
 • Importuokite einamojo mėnesio tabelio duomenis paspaudę mygtuką Importuoti iš tabelio. Šis veiksmas apskaičiuoja darbuotojų einamojo mėnesio atlyginimą.
 • Papildomai galima pridėti priedus, premijas, avansus bei išskaitas. Šios mokėjimų eilutės yra papildomos ir nėra būtinos.
 •  Baigus pildyti dokumentą, paspauskite Gerai ir uždarykite Kliento/Darbuotojo parinkimo langą.
2.2
 • Pasirinkus datą bei dokumento numerį, spauskite mygtuką Pridėti darbuotojus.
 • Darbo užmokesčio priskaičiavimai gali būti redaguojami, pasirinkus darbuotoją ir paspaudus Redaguoti*.
  *Papildomai galima pridėti priedus, premijas, avansus bei išskaitas. Šios mokėjimų eilutės yra papildomos ir nėra būtinos.
 • Baigus redaguoti dokumentą, paspauskite Gerai ir uždarykite Kliento/Darbuotojo parinkimo langą.
3
 •  Išsaugokite ir Patvirtinkite pasirinktą Darb. mokėjimo dokumentą.
 • Paspauskite mygtuką Sukurti mokėjimus.
4
 • Pasirinkite apmokėjimo būdą, schemą, datą (mokėjimo suma sugeneruojama automatiškai, pagal visų darbuotojų priskaičiuotą darbo užmokestį).
 • Spauskite Sukurti.
Kuriant galutinį darbo užmokesčio apskaitos dokumentą, reikia pažymėti varnelę Paskutinis mėn. dokumentas. Daugiau informacijos rasite žemiau.  

Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Priskaitymai darbuotojams.

Priskaitymai darbuotojams lange spauskite Naujas, pasirinkite datą bei dokumento numerį. Mėnesio eigoje kuriamų darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentų skaičius neribojamas. Tačiau paskutinį to mėnesio dokumentą būtina pažymėti varnele pasirinkimą Paskutinis mėn. dokumentas. Darbuotojų mokėjimai į sąrašą gali būti įvedami rankiniu būdu po vieną arba automatiškai įtraukiami į sąrašą visi atskaitingi asmenys.

RANKINIS BŪDAS. Paspauskite mygtuką Naujas ir pasirinkite darbuotoją ar darbuotojus. Pasirinkus, spauskite mygtuką Įkelti į dokumentą. Atsidarius Kliento/Darbuotojo langui, paspauskite dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką Importuoti iš tabelio. Programa automatiškai užpildo reikiamas eilutes, naudojant tabelio duomenis. Reikšmes galima koreguoti Pridėti/Pašalinti komanda. Papildomai galima pridėti tokias išmokas kaip priedus, premijas, avansus bei išskaitas. Šios mokėjimų eilutės yra papildomos ir nėra būtinos.

Darbuotojo stulpelyje yra matoma informacija apie darbo užmokesčio priskaičiavimą bei mokamus mokesčius. Jei laukelyje Išmokėtas atlyginimas įvesite galutinę sumą, programa automatiškai sukurs priedo eilutę ir parodys priskaičiuotą pridedamą priedą. Darbdavio stulpelyje matysite visą darbo vietos kainą. Pabaigus pildyti darbuotojo darbo užmokesčio priskaičiavimų operaciją, spauskite mygtuką Gerai. Išsaugokite ir Patvirtinkite pasirinktą Darb. mokėjimo dokumentą.

AUTOMATINIS BŪDAS. Pasirinkus datą bei dokumento numerį, spauskite mygtuką Pridėti darbuotojus. Programa automatiškai sugeneruos visų atskaitingų asmenų darbo užmokesčio priskaičiavimus iš tabelio. Papildomai galima pridėti tokias išskaitas kaip premijas, priedus, avansus bei išskaitas paspaudus mygtuką Redaguoti. Baigus pildyti dokumentą, paspauskite Gerai ir uždarykite Kliento/Darbuotojo parinkimo langą. Išsaugokite bei patvirtinkite pasirinktą Darb. mokėjimo dokumentą.

Patvirtinus Darb. mokėjimo dokumentą, spauskite Sukurti mokėjimus. Pasirinkite Apmokėjimo būdą, schemą bei datą (mokėjimo suma sugeneruojama automatiškai, pagal visų darbuotojų priskaičiuotą darbo užmokestį) ir spauskite Sukurti.

 

 

Norėdami atspausdinti darbo užmokesčio apskaitos dokumentą, spauskite mygtuką Spausdinti ir pasirinkite spausdinimo šablono tipą.

 

 

Išmokų apskaita iš darbuotojų atlyginimo

 TRUMPA IŠMOKŲ IŠ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMO  VYKDYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Klientai. Puslapyje Papildoma rasite Darbuotojų išskaitų sąrašą.
2
3
 • Darbo užmokesčio priskaičiavimo lange skiltyje Išskaita aktyvuoti mygtuką Pridėti išskaitą.
 • Sugeneruojamos visos tam darbuotojui išskaitos pagal kliento kortelėje aprašytą informaciją.
 • Sukūrus mokėjimus ir patvirtinus išskaitos koreguoje likusią mokėti išskaitos sumą.

Svarbu !!! Kliento tipas turi būti Atsakingas asmuo. Daugiau informacijos rasite žemiau

Programoje 9o yra realizuota labai patogi išmokų iš darbuotojo atlyginimo apskaita ir kontrolė. Šios išmokos, tai mokėjimai pagal vykdomuosius raštus (antstolių pareikalavimai, alimentai, darbuotojų prašymu ar panašiais atvejais) už darbuotoją, kurių suminiu dydžiu mažinamas išmokamas atlyginimas ir sukuriami papildomi mokėjimai išmokos gavėjui. Išmokų skaičius neribojamas, tačiau išmokama suma tretiems asmenims negali viršyti išmokamo atlyginimo. Norėdami vesti išmokų apskaitą atskaitingam asmeniui turime kliento kortelėje (parinktis Branduolys ir aktyvuojama skiltis Klientai) pažymėti, kad šio kliento tipas Atskaitingas asmuo. Tai įgalina puslapyje Papildoma rasti Darbuotojo išskaitų sąrašą:

Šioje lentelėje už apskaitą atsakingas asmuo užpildo MĖNESINĘ IŠSKAITA, IŠSKAITĄ VISO, IŠSKAITOS GAVĖJA, NUORODĄ GAVĖJUI. Stulpelyje PADENGTA IŠSKAITA atvaizduojama kiek iki to momento mokejimais padengta išskaitos (sąryšis su patvirtintais mokėjimo dokumentais).
Darbo užmokesčio priskaičiavimo lange skiltyje Išskaita aktyvavę mygtuką Pridėti išskaitą įkeliame to darbuotojo išskaitos sumas atsižvelgdami į kliento kortelėse suvestą informaciją apie išskaitas.

Remiantis šiame sąraše atvaizduotomis išskaitos sumomis, tvirtinant darbo užmokesčio dokumentą, bus sukurti darbuotojo atlyginimo ir išmokų mokėjimo dokumentai tretiems asmenims. Šiuo atveju bus pavaizduota taip mokėjimo pavedimų sąrašo lange.
Suformuoti mokėjimo duomenys paruošti importui į banką ir išskaitų apskaitoje likutis pamažėja patvirtinta suma.

Mokėjimo dokumentų sukūrimas pagal apskaičiuotus darbuotojų atlyginimus

Skiltyje Darbo užmokesčio priskaičiavimai buvo išdėstyta kaip priskaičiuojamas darbo užmokestis darbuotojams. Atlikus šiuos veiksmus, mygtuko Sukurti mokėjimus pagalba galima automatiškai sukurti visų dokumente dalyvaujančių darbuotojų mokėjimo dokumentus bei atitinkamus mokėjimo dokumentus valstybinėms institucijoms (VMI, SODRAI).

Aktyvavus mygtuką Sukurti mokėjimus ekrane pasirodys langas Mokėjimai. Jame galime pasirinkti darbuotojus, kuriems bus sukurti atlyginimų išmokėjimo dokumentai, mokėjimo dokumentai SODRAI bei VMI. Kai įmonėje nepakanka piniginių lėšų, išmokėjimus galima formuoti tik daliai darbuotojų arba išmokant jiems tik dalį atlyginimo sumos. Tokiu atveju, sekantį kartą iškvietus Mokėjimų langą stulpelyje NEIŠMOKĖTA IŠ VISO bus rodoma likusi išmokėti atlyginimo suma, o tos eilutės, kuriose išmokėta atlyginimo suma lygi nuliui bus neaktyvios.

Aktyvavus mygtuką Sukurti atsidarys Mokėjimų pavedimų ir/arba Kasos išlaidų orderių langas. Mokėjimų pavedimų lange bus atvaizduoti  visi pažymėti iš sąrašo mokėjimai darbuotojams bei valstybinėms institucijoms, kurie stulpelyje KASOS IŠLAIDŲ ORDERIAI nepažymėti varnele, o  Kasos išlaidų orderių lange – atitinkamai stulpelyje KASOS IŠLAIDŲ ORDERIAI pažymėti varnele. Būtina atkreipti dėmesį, sukurtų dokumentų būsena yra Nepatvirtinta ir jiems priskirti Mokėjimo lango antraštėje nurodyti atributai, t.y. apmokėjimo būdas, buhalterinė schema bei data. Apskaitą vykdančiam asmeniui lieka patvirtinti mokėjimo dokumentus bei eksportuoti paruoštą mokėjimų sąrašą į elektroninės bankininkystės aplinką arba išmokant grynuosius atitinkamai atspausdinti kasos išlaidų orderius.

SVARBU! Reikia žinoti, kad tik mokėjimai sukurti tokiu būdu turės visus reikalingus sąryšius ruošiant ataskaitas FR0572, FR0573.

Algalapių siuntimas

 TRUMPA ALGALAPIŲ SIUNTIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Priskaitymai darbuotojams.
2
 • Naujai atsidariusiame lange Priskaitymai darbuotojams, pasirinkite aktualų darbo užmokesčio dokumentą. Jei reikia pasinaudokite filtravimo sistema.
 • Pasirinkite iš sąrašo dokumentą ir spauskite Redaguoti.
 • Atsidarius naujam langui Priskaitymo darbuotojams dokumentas, ekrane matomas darbuotojų sąrašas, kuriems šiame dokumente priskaičiuotas darbo užmokestis.
 • Pažymėjus vieną, keletą ar visas eilutes galime aktyvuoti funkciją Siųsti algalapius. Šis mygtukas aktyvus tik pasirinkus bent vieną eilutę iš pateikto sąrašo.
Algalapių siuntimo funkcija galima tik paskutiniam mėnesio dokumentui (pažymėti atitinkama varnelė). Daugiau informacijos rasite žemiau.

Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Priskaitymai darbuotojams. Atsidariusiame lange matysite priskaitymų darbuotojams dokumentų sąrašą. Tuose dokumentuose, kuriuose pažymėta varnelė Paskutinis mėn. dokumentas, bus aktyvi funkcija Siųsti algalpius.

Pasirinkus reikiamą dokumentą, pasirinkite atskaitingus asmenis, kuriems bus siunčiamas algalapis į elektroninį paštą ir  spauskite mygtuką Siųsti algalapius.

Daugiau informacijos kaip atlikti priskaitymo darbuotojams vedimo eigą, galite rasti čia.

Siųsti algalapį iš 9o Verslo valdymo sistemos būtina nustatyti elektroninio pašto parametrus kompiuteryje.

Meniu juostoje pasirinkite Duomenys ir paspauskite mygtuką Įrenginiai. Atsidariusiame lange matysite sukurtų naudojimui įrenginių sąrašą. Elektroninio pašto valdymo nustatymai yra sukuriami ir konfigūruojami serviso specialistų. Esant poreikiui, rekomenduojama pasinaudoti šia konfigūravimo paslauga, nes naudojant funkciją automatizuojamas ir palengvinamas naudotojo darbas.

Banko mokėjimų importas

 TRUMPA BANKO MOKĖJIMO IMPORTO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Operacijos ir paspauskite mygtuką Mokėjimo pavedimai.
2
 • Naujai atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Apsikeitimas, pasirinkite operacijos tipą Importas.
 • Pasirinkite iš sąrašo dokumento tipą (pvz.: Sepa banko mokėjimų importas) ir spauskite Toliau.
 • Atsidarius naujam langui, nurodykite banko sąskaitos išrašą SEPA formatu.
 • Proceso metu programa importuos bankinius mokėjimus, sudengs klientų bei tiekėjų skolas.
 Atliekant mokėjimų importą, kompiuteryje turėkite išsaugotą išrašą iš elektroninės bankininkystės. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Atlikti įeinančių mokėjimų importą, meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos ir atidarykite opciją Mokėjimo pavedimai. Naujai atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Apsikeitimas. Duomenų mainų gide, importo operacijos tipe pažymėkite iš sąrašo reikiamą mokėjimą (pvz.: Sepa įeinančius mokėjimus) ir ženkite Toliau. Šiai operacijai reikalingas įmonės elektroninės bankininkystės išsaugotas išrašas.

 

 

 

 

Įkėlus išrašą iš įmonės elektroninės bankininkystės, importo metu programa importuos bankinius mokėjimus į pavedimų langą. Pasibaigus operacijai spauskite Baigti.

 

 

 

 

 

Auto uždaviniai

AUTO UŽDAVINIŲ KŪRIMO EIGA
1
 • Pasirinkite dokumentą, mokėjimą ar užsakymą, tuomet meniu juostoje  Branduolys paspauskite mygtuką Sukurti auto uždavinį.
2
 • Pasirinkite pradžios ir pabaigos datas, sukurkite auto uždaviniui pavadinimą ir pasikartojimą (mėnuo, metai)
 • Nustatykite datą bei laiką, kada norite jog programa praneštų apie auto uždavinio atlikimą.
Pažymėjus varnele Pask. mėn. d. programa apie auto uždavinio atlikimą klaus paskutinę mėnesio dieną. Norint naudotis auto uždavinių paslauga, reikia turėti buhalterinį modulį. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Pasirinkite konkretų bendrojo žurnalo įrašą, dokumentą, mokėjimą ar užsakymą ir  tuomet meniu juostoje Branduolys paspauskite Sukurti auto uždavinį. Būtina pastebėti, kad tik atidarius dokumentų sąrašo langą bei jame pasirinkus sąraše konkretų įrašą ar dokumentą galime aktyvuoti šią funkciją! Auto uždavinio paskirtis – tai atlikti darbą, kurį vykdote reguliariai. Sukurkite auto uždaviniui pavadinimą, laikotarpį, kada jis bus atliekamas (pabaigos bei pradžios datas) bei pasikartojimą: Mėnuo arba Metai. Programa įgalina automatiškai sukurti tokius kartotinius įrašus: Pirkimo dokumentų, Pardavimo dokumentų bei Bendrojo žurnalo.

 

 

 

 

Pasirinkite datą bei laiką, kada norite, jog programa primintų apie neatliktus auto uždavinius. Jei pažymėsite varnele pasirinkimą Pask. mėn. d., programa apie neatliktą auto uždavinį primins paskutinę mėnesio dieną. Tuomet kai bus užfiksuotos neatliktos užduotys, įjungus programą pasirodys šis pranešimas:

Banko mokėjimų eksportas

 TRUMPA BANKO MOKĖJIMO EKSPORTO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Operacijos ir paspauskite mygtuką Mokėjimo pavedimai.
2
 • Naujai atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Apsikeitimas, pasirinkite operacijos tipą Eksportas.
 • Pasirinkite iš sąrašo dokumento tipą (pvz.: Sepa eksportas) ir spauskite Toliau.
 • Atsidarius naujam langui, nurodykite, kur bus saugoma rinkmena SEPA formatu.
Į elektroninę bankininkystę galite eksportuoti tik Patvirtintus mokėjimo dokumentus. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Norint, jog mokėjimo dokumentai padengtų klientų ir tiekėjų skolas, būtina juos patvirtinti. Pažymėkite norimus dokumentus ir meniu juostoje Papildomi dokumentams spauskite mygtuką Patvirtinti.

 

 

Mokėjimo pavedimų lange dokumentus galite eksportuoti į bankines sistemas. Filtrų pagalbą atrinkite norimus dokumentus ir paspauskite mygtuką Apsikeitimas. Duomenų mainų gido lange pasirinkite reikiamą Eksporto tipą (pvz.: Sepa eksportas) ir spauskite Toliau. Naujai atsidariusiame lange pasirinkite vietą kompiuteryje, kur bus išsaugota rinkmena SEPA formatu. Išsaugojus, užbaigiame operaciją mygtuku Baigti.

 

 

 

 

Duomenų eksportas

 TRUMPA DUOMENŲ EKSPORTO VYKDYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji Knyga ir paspauskite mygtuką Duomenų eksportas.
2
 • Duomenų eksporto lange pasirinkite pasirodžiusius filtravimo parametrus (Datą) bei  Apsikeitimo tipą.
 • Aktyvuokite mygtuką Toliau ir bus sukurtas reikalingas failas importui į VMI, SODRA ar kitos valstybinės institucijos aplinką.

Pažymėjus varnele Siųsti naudojant žiniatinklio paslaugą, galėsite sugeneruoti bei patalpinti duomenis į VMI aplinką automatiškai. Daugiau informacijos rasite žemiau

Norėdami eksportuoti duomenis į kitas platformas, Didžiojoje knygoje paspauskite mygtuką Duomenų eksportas. Pasirinkite apsikeitimo tipą: (FR0572, FR0573, FR600, GPM312, GPM313, I.SAF, I.VAZ, INTERSTATAS, SAM, GPAIS produktai, GPAIS įrašai). Datos skiltyje pažymėkite metus bei mėnesį ir spauskite Toliau.

Siųsti naudojant žiniatinklio paslaugą – tai VMI išduoto sertifikato patvirtinimas, jog būtų galima sugeneruoti bei talpinti duomenis tiesiogiai iš 9o į VMI aplinką automatiškai. Ši paslauga įdiegiama 9o programos specialistų už papildomą mokestį.

Pabaigus generuoti duomenis, paspauskite mygtuką Įrašyti kaip, kad išsaugoti duomenis.
Mygtukas Atgal naudojamas norint grįžti atgal ir pakartoti eksporto procedūrą.
Aktyvavus mygtuką Baigti arba Atšaukti langas bus uždarytas, o eksporto duomenys išvalyti.

 

 

 

 

PAPILDOMA DETALIZACIJA APIE EKSPORTO TIPUS
GPAIS produktai ir GPAIS įrašai gali būti eksportuojami į vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą. Tačiau tam būtina programos 9o licencija, kuri įgalintų vykdyti šią funkciją. Duomenų siuntimą į GPAIS sistemą galima vykdyti tik korektiškai aprašius prekių kortelėje reikalingus duomenis (GPAIS skiltyje). Žemiau pavaizduota prekės lango GPAIS skiltis, kurioje suvedame svarbius duomenis (produkto tipas, srauto registracijos id, numatyti gavybos ir veiklos būdai, produkto parametrai ir produkto pakuotės) tolimesniam darbui su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

Registruojant prekių pardavimus (žinoma tik tų, kurias reikalinga eksportuoti į vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą), vartotojui kuris turi leidimus dirbti su GPAIS sistema, dokumentų pardavimo prekių lange atsiranda galimybė koreguoti\keisti iš anksto parinktus GPAIS sistemos prekės parametrus – srauto registracijos id, numatytą gavimo būdą, numatytą veiklos būdą, komentarą.

Suformavus GPAIS produktų sąrašą ir užregistravus einamo laikotarpio pardavimus, galima pradėti eksportuoti duomenis į GPAIS sistemą. Eksportas vykdomas dviem žingsniais: pirma sukeliami GPAIS produktai į sistemą ir toliau už parinktą laikotarpį sugeneruojamas pardavimų įrašų failas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad GPAIS produktai gali būti siunčiami tik pasikeitus GPAIS produktų turiniui. Todėl realiai eksporto metu vykdomas tik viena operacija, t.y.  GPAIS įrašų įkėlimas, o GPAIS produktai naudojami užsiųsti pirmojo naudojimo metu. Žemiau pavaizduotas DUOMENŲ EKSPORTAS pasirinkus GPAIS įrašų tipą:
Siųsti naudojant žiniatinklio paslaugą – tai vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos išduoto sertifikato patvirtinimas, jog būtų galima sugeneruoti bei automatiškai talpinti duomenis tiesiogiai iš 9o į išorinę aplinką. Ši paslauga įdiegiama 9o programos specialistų papildomai.
INTRASTATO įrašai gali būti suformuoti ir paruošti eksportui į muitinės sistemą. Šie duomenys formuojami iš pajamavimo dokumentų, kurie yra pažymėti  importo požymiu ir patenka į nurodytą laikotarpį. Importo požymis nurodomas dokumento papildomos informacijos lange. Žiūr. žemiau:

FR600 ataskaitos duomenys – tai sugrupuotos PVM sumos, pagal pirkimus ir pardavimus, sumuojami iš pajamavimo, išlaidavimo, pajamavimo grąžinimo ir išlaidavimo grąžinimo dokumentų. Suformuotas XML failas naudojamas įkelti duomenis į VMI kompiuterinę aplinką.
SAM, FR0572 ir FR0573 ataskaitų duomenys, tai iš darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentų suformuotos XML ataskaitos už nurodytą laikotarpį. Šie duomenys (priskaičiuotas atlyginimas ir išmokėtas socialinis draudimas) formuojami išrinkus Didžioji knyga ir aktyvavus skiltį Priskaitymai darbuotojams. Sugeneruoti failai gali būti įkelti į VMI arba SODRA kompiuterinę aplinką.
METINĖ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJA GPM312 bei MĖNESINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA GPM313 atvaizduojama tik realiai įvertinant išmokėtas sumas už konkretų laikotarpį. Duomenys atrenkami iš dviejų tipų mokėjimų duomenų:
 1. tai mokėjimai susieti su darbo užmokesčio priskaičiavimu. Pats darbo užmokesčio priskaičiavimas, kuris siejamas su mokėjimu, gali nepakliūti į ataskaitos generavimo laikotarpį. Bendra išskaičiuota GPM suma apskaičiuojama kaip procentinė dalis išmokėto atlyginimo, skaičiuojant nuo visos GPM sumos (jau apskaičiuotos tėviniame darbo užmokesčio dokumente). Jei tame laikotarpyje išmokėtas visas atlyginimas, tai  bendra išskaičiuota GPM suma atitiks  darbo užmokesčio priskaičiuotą sumą.
2. tai mokėjimai susieti su pajamavimo sąskaitomis, kurios išrašytos fiziniams asmenims. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad tokia sąskaitą papildomai turi sąryšį su VMI sumokėta GPM suma. Ši išmoka pridedama prie ataskaitoje rodomos GPM sumos.
ŽINOTINA !!!
Siųsti naudojant žiniatinklio paslaugą – tai valstybinės apskaitos informacinės sistemos išduoto sertifikato patvirtinimas, kuris naudojamas automatiškai talpinti duomenis tiesiogiai iš 9o į išorinę aplinką. Ši paslauga įdiegiama 9o programos specialistų papildomai.

Buhalterinės schemos

TRUMPA BUHALTERINĖS SCHEMOS SUKŪRIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji Knyga ir paspauskite mygtuką Schemos.
2
 • Paspauskite Naujas, pasirinkite Schemos tipą iš sąrašo ir spauskite Kitas.
 • Nurodykite schemos Pavadinimą, pasirinkite Sandėlį ir spauskite Naujas.
 • Sukurkite Duomenų tipą  bei aprašykite Debetuojamas bei Kredituojamas sąskaitas.
3
 • Pažymėkite varnele Aktyvumas, jog schema būtų aktyvi ir jeigu reikia, pažymėkite Numatytas.

Pagal ūkines ar finansines operacijas tik viena buhalterinė schema gali būti žymima Numatytas. Daugiau informacijos rasite žemiau. Buhalterinių schemų pavyzdžius galite pamatyti ČIA

Didžiosios knygos skiltyje paspauskite mygtuką „Schemos“, atsidariusiame lange matysite visas buhalterines schemas. Norint sukurti naują buhalterinę schemą, spauskite mygtuką Naujas. Atsidariusiame lange įveskite reikalingą informaciją naujai buhalterinei schemai. Nurodykite schemos pavadinimą. Jei schema bus naudojama tik viename sandėlyje, tai nurodykite šį sandėlį ir schema bus aktyvi tik šiam sandėliui. Nenurodžius sandėlio, schemą galima naudoti visuose sandėliuose. Pažymėjus varnele „Numatytas“, parinkta buhalterinė schema bus priskirta ūkinei ar finansinei operacijai. Buhalterinių schemų pavyzdžius galite rasti ČIA.

Norėdami leisti įrašyti tik vieną sąskaitą, nustatymuose turi būti atžymėtas Neleisti vienos sąsk. įrašų pasirinkimas.

Prekių sąskaitų schemos

PREKIŲ SĄSKAITŲ SCHEMŲ PRISKYRIMO KORTELĖJE EIGA 
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Prekės.
 • Pritaikykite filtravimą ir programa atvaizduos atitinkamą prekių sąrašą.
2
 • Pasirinkite konkrečią prekės kortelę ir atidarykite skiltį Schemos.
 • Paspauskite pridėti ir pasirinkite tai prekės kortelei taikomą Schemos tipąSandelį bei Schemą.
3
 • Išsaugokite prekės kortelės informaciją.

Prekės kortelei viename sandėlyje galima priskirti tik po vieną, to pačio dokumento tipo prekės buhalterinę schemą (pvz. vieną pardavimo dokumentui, vieną pirkimo dokumentui , vieną perkėlimo dokumentui, vieną inventorizacijos dokumentui, vieną nurašymo dokumentui, vieną perkainavimo dokumentui). Svarbu žinoti, kad dokumente kuriame yra užregistruotos prekės, turinčios priskirtą prekės buhalterinę schemą, patvirtinus šį dokumentą buhalterinėje korespondencijoje turės dvejybinius įrašus pritaikytus ir pagal dokumento buhalterines schemas, ir pagal prekių buhalterines schemas kartu, tačiau dvejybiniai įrašai su dokumento buhalterinių schemų sumomis bus sumažinti suma atitinkančia prekės su buhalterine schema kaina.

Pirkimo, Pardavimo, Perkėlimo, Inventorizacijos, Nurašymo ir Perkainavimo dokumentams yra priskiriamos tik vieno tipo buhalterines schemos vienam sandėliui. Toliau pateikiama, kaip aprašyti prekių buhalterinę schemą  kortelėje.

Meniu juostoje Branduolys paspauskite mygtuką Prekės. Jeigu tai ne naujai kuriama prekė, panaudojus filtrą pasirinkite prekę ir spauskite mygtuką Redaguoti, jeigu tai naujai kuriama prekė – spauskite mygtuką Naujas. Atsidarius prekės kortelei, pasirinkite skirsnį Schemos ir spauskite mygtuką Pridėti. Nurodykite schemos tipą, sandėlį bei schemos pavadinimą. Išsaugokite prekės kortelę.

Žinotina! Prekės kortelei galima priskirti tik po vieną, to pačio tipo buhalterinę schemą ir ji galioja tik pasirinktam sandėliui. Jeigu nenurodomas sandėlys, prekės sąskaitų korespondencijos galioja visuose sandėliuose.

Priskyrus prekėms sąskaitų schemas, pasirinkite sandėlį ir dokumento tipą, kuriame įvedus prekę patvirtinimo momentu korespondencija bus papildyta informacija atitinkančia prekės sąskaitų schemą.  Sąskaitų korespondencijos lange informacija kaupiama naudojant dokumento buhalterines schemas ir\arba prekių buhalterines schemas.

Žinotina! Sąskaitų korespondencijos lange bus matomos priskirtos schemos tik po to, kai patvirtinsite dokumentą.

Sąskaitų korespondencijos lange paspauskite mygtuką   ir naujai atsidariusiame lange matysite dokumento sąskaitų korespondenciją. Šiame lange galite jas redaguoti, pridėti ar pašalinti. Mėlyna spalva žymimi dvejybiniai įrašai, kurie į dokumento korespondenciją užpildyta pritaikius prekės kortelės schemas, raudona spalva žymimi tie dvejybiniai įrašai, kurie yra pakoreguoti rankiniu būdu šiame lange, o sąskaita, kuri nėra pažymėta jokia spalva parodo, kad šis dvejybinis įrašas buvo sukurtas pritaikius dokumento buhalterines schemas.  Korespondencijos redagavimas įrašomas į duomenų bazes aktyvavus mygtuką Išsaugoti.

Kaip susikurti buhalterinę schemą, galite pamatyti paspaudę ČIA.
Buhalterinių schemų pavyzdžius galite pamatyti paspaudę ČIA.

Ilgalaikis turtas

 TRUMPA NAUJO ILGALAIKIO TURTO KORTELĖS ĮVEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Prekės.
2
 • Paspauskite Naujas, užpildykite laukelius atitinkama informacija. 
 • Pagrindiniame lange pažymėkite prekės tipą: Ilgalaikis turtas.
3
 • Pasirinkite ilgalaikio turto lange skiltį Nusidėvėjimas. 
 • Užpildykite reikiamus laukus, pasirinkite Metodą ir nurodykite nusidėvėjimo Laikotarpį.
Ilgalaikis turtas – tai turtas, kurio naudingas eksplotavimo laikas ilgesnis nei vienas ataskaitinis laikotarpis, kuris naudojamas pajamoms uždirbti ilgiau nei vienerius metus. 

9o programoje ilgalaikis turtas aprašomas kartu su prekių kortelėmis – „Branduolio“ meniu juostoje paspauskite mygtuką Prekės. Atsidariusiame lange spauskite mygtuką Naujas.

Kuriant naują ilgalaikio turto kortelę, būtinai nurodykite prekės tipą – ilgalaikis turtas. Tik šiuo prekės tipu pažymėtos prekės gali dalyvauti ilgalaikio turto apskaitoje. Prekės skiltyje Nusidėvėjimas nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą, savikainą, likvidacinę vertę bei laikotarpį, per kurį turtas nusidėvės.

Priskyrus schemą, skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą kiekvieną mėnesį bendrajame žurnale bus generuojami tai prekei atitinkami ilgalaikio turto nusidėvėjimo dvejybiniai įrašai. Svarbu žinoti, kad pakeitus buhalterinę schemą  pagal naujas taisykles bus kuriami tik naujai skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą nuo to momento. Prieš tai paskaičiuotų mėnesių ilgalaikio turto nusidėvėjimo dvejybiniai įrašai bendrajame žurnale išlieka nepakitę, t.y. atitinka prieš tai naudotą schemą.

Jei būtina redaguoti korespondenciją (dvejybinius įrašus) tai galima vykdyti rankiniu būdu kiekvienai ilgalaikio turto prekei atskirai.

 

Nusidėvėjimas

SVARBU! Prieš pradedant vesti Ilgalaikio turto nusidėvėjimą, būtina užpildyti duomenis Ilgalaikio turto kortelėje (nuoroda rasite paspaudę ČIA)

 TRUMPA ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ĮVEDIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Nusidėvėjimas.
 • Nusidėvėjimo dokumentą galite sugeneruoti dvejais būdais: generuoti visas prekes, dalyvaujančias ilgalaikio turto nusidėvėjime (2 punktas) arba pridėti po vieną prekę (3 punktas).
2
 • Paspauskite Naujas ir Nusidėvėjimo registravimo lange pasirinkite norimą laikotarpį ir spauskite Generuoti
 • Susigeneravus dokumentui, paspauskite Išsaugoti ir Patvirtinti.
3
 • Paspauskite Naujas ir Nusidėvėjimo registravimo lange spauskite mygtuką Naujas.
 • Prekių parinkimo lange pasirinkite prekę ar prekes ir spauskite Įkelti į dokumentą. 
 • Uždarykite Prekių parinkimo langą ir paspauskite Išsaugoti ir Patvirtinti.
Reikia žinoti, jog nusidėvėjimo registravimas atliekamas tik vieną kartą per mėnesį. Daugiau informacijos rasite žemiau. 

Didžiojoje knygoje pasirinkite Nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo dokumentą galima sugeneruoti dvejais būdais: kai generuojamos visos prekės, dalyvaujančias ilgalaikio turto nusidėvėjime arba pridėti po vieną prekę.

GENERAVIMAS VISŲ PREKIŲ. Paspauskite mygtuką naujas, jog sukurti naują Nusidėvėjimo registravimo dokumentą. Šiame lange pasirinkite laikotarpį ir spauskite Generuoti. Puslapio apačioje matysite visą pasirinkto mėnesio nusidėvėjimo sumą bei nusidėvėjimą. Išsaugokite bei patvirtinkite Nusidėvėjimo registravimo dokumentą.

GENERAVIMAS PO VIENĄ PREKĘ. Paspauskite Naujas ir Nusidėvėjimo registravimo lange spauskite mygtuką Naujas. Atsidarius prekių parinkimo langui, pasirinkite prekę ar prekes ir spauskite Įkelti į dokumentą.  Išsaugokite bei patvirtinkite Nusidėvėjimo registravimo dokumentą.

Uždarius Nusidėvėjimo registravimo langą, Nusidėvėjimo lange galite pasirinkti norimą filtravimą ir matyti nusidėvėjimo sąraše esančius įrašus. Paspaudus ant eilutės, puslapio poraštėje bus rodomos korespondencijos sąskaitos. Jei būtina redaguoti korespondenciją (dvejybinius įrašus) tai galima vykdyti rankiniu būdu kiekvienai ilgalaikio turto prekei atskirai.

Programoje yra numatyta galimybė, ilgalaikio turto nusidėvėjimo likutinės vertės padidinimo funkcionalumas. Meniu juostoje pasirinkite Didžioji knyga ir paspauskite mygtuką Ilgalaikio turto vertės padidinimas. Šis vertės padidinimas reikalingas įvesti jei tokia ilgalaikio turto prekė, papildomai skyrus lėšų, yra ženkliai pagerinama ir toliau eksploatuojama įmonės veikloje.

Aktyvavus mygtuką  Ilgalaikio turto vertes padidinimas iššaukiamas langas Ilg. turto vertės padidėjimo dokumentai, kur galima matyti šio tipo dokumentus. Naudodami programoje realizuotą filtravimo būdą galima stebėti duomenis norimu pjūviu. Kaip sukurti naują ilgalaikio turto vertės padidėjimo dokumentą, suvesti konkrečias prekes ir nurodyti jų vertės padidėjimą? Tuo tikslu spauskite mygtuką Naujas. Ekrane pasirodo Ilg. turto vertės padidėjimo langas.

Svarbu žinoti, kad turto vertės padidėjimą galima įvesti, tik tą mėnesį, kuriame dar nebuvo skaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Dar kartą aktyvavus mygtuką Naujas, iššaukiamas prekių pasirinkimo langas.  Jame pasirenkame ilgalaikio turto tipo prekes ir aktyvuojame mygtuką Įkelti į dokumentą, kurioms planuojame likutinės vertės padidėjimą. Pasirinktoms prekėms, nurodome vertės padidėjimą stulpelyje VERTĖS PADIDĖJIMAS ir patvirtiname šį dokumentą mygtyku Patvirtinti Šiuo veiksmu apskaitos specialistas likusiam laikotarpiui padidina ilgalaikio turto prekės likutinę vertę ir nusidėvėjimas jau bus skaičiuojamas įvertinus naują likutinę vertę ir naują nusidėvėjimo normą.

Avansinė apyskaita

 TRUMPA AVANSINĖS APYSKAITOS DOKUMENTO PILDYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Operacijos ir paspauskite mygtuką Avanso apyskaita.
2
 • Paspauskite Naujas, pasirinkite datą, dokumento numerį bei dokumente dalyvaujančio atskaitingo asmens* duomenis.
 • Pasirinkite tiekėjus, pridėkite juos ir spauskite Naujas.
 • Pasirinkite atskaitingo asmens pirkimo dokumentus ir spauskite Įkelti į mokėjimą**.
3
 • Mokamą sumą galite keisti rankiniu būdu, paspaudę ant sumos skaitinio laukelio.
 • Pasirinkę didesnę sumą nei pirkimo dokumento suma, suformuosite avansinį mokėjimą tiekėjui***.
 • Dokumento poraštėje galite apskaičiuoti atskaitingo asmens liekaną prieš ir po atliekamos operacijos.
4
 • Išsaugokite ir Patvirtinkite avanso apyskaitos dokumentą ir programa automatiškai sukurs buhalterinius įrašus į pasirinktą buhalterinės schemos mokėjimo žurnalą.
 • Spauskite Spausdinti, norėdami atsispausdinti avansinės apyskaitos dokumentą.
* Dokumente gali dalyvauti tik vienas atskaitingas asmuo.

** Pagal nutylėjimą programa automatiškai apskaičiuoja tiekėjui mokamą sumą iš pirkimo dokumento.

*** Tiekėjų skaičius avansinėje apyskaitoje neribojamas.

 

Avasinė apyskaita skirta administruoti atskaitingų asmenų, klientų, tiekėjų skolas bei susijusias pirkimo operacijas.

Pasirinkę Avanso apyskaita ir paspaudus Naujas, formuosite avanso apyskaitos dokumentą. Antraštės formavimas prasideda nuo dokumento datos, dokumento numerio bei dokumente dalyvaujančio atskaitingo asmens. Dokumente gali būti priskiriamas tik vienas atskaitingas asmuo. Užpildę dokumento antraštę, pasirinkite tiekėjus (apibraukta raudonai).

 

 

 

 

 

Pasirinkę tiekėjus, paspauskite mygtuką Naujas ir pridėkite į dokumentą atskaitingo asmens apmokėtus pirkimo dokumentus. Pagal nutylėjimą, programa automatiškai apskaičiuoja tiekėjui mokamą sumą iš dalyvaujančių pirkimo dokumentų. Tiekėjų ir pirkimo dokumentų skaičius avansinėje apyskaitoje yra neribojamas.

Visada galite keisti mokamą sumą (pavyzdyje suma 15000) rankiniu būdu. Jeigu priskirta suma tiekėjui yra didesnė nei pirkimo dokumentų suma, bus suformuotas avansinis mokėjimas tiekėjui. Taip pat galite redaguoti dokumento apmokėjimo datas bei padengimo sumas. Redaguojama padengimo suma yra perskaičiuojama automatiškai. Dokumento poraštėje galite apskaičiuoti atskaitingo asmens liekaną prieš ir po operacijos. Išsaugojus ir patvirtinus avansinės apyskaitos dokumentą, programa automatiškai sukurs buhalterinius įrašus į operacijų žurnalą pagal parinktą dokumentui buhalterinę schemą.

Valiutų įtakos registravimas

 TRUMPA VALIUTŲ ĮTAKOS REGISTRAVIMO EIGA
1
 •   Perkama valiuta. Bendrajame žurnale registruojami įrašai dėl valiutos pirkimo ir jos pirkimo kaštų *.
2
 • Registruojamas avanso mokėjimas tiekėjui. Šiuo momentu korespondencijoje papildomai registruojama valiutos įtakos suma.
3
 • Pajamuojame gautas prekes ar paslaugas pagrindine valiuta. Šiuo momentu fiksuojama valiutos įtakos suma, atsiradęs pokytis po avanso mokėjimo. 
4
 • 3 punkte nurodytą valiutos įtakos sumą registruojame kaip mokėjimą tiekėjui/mokėjimą iš tiekėjo, kad eliminuoti atsiradusią skolą/permoką.  
* Valiutos pirkimą galima registruoti ne tik tiesiogiai bendrajame žurnale, bet  panaudojus mokejimo dokumentų registravimą. Šiuo atveju būtina pasirinkti tiekėjo tipą Kiti ir taip jo kortelėje nebus atvaizduojama atsirandanti skola.

Šiame skirsnyje bus aprašyta kaip teisingai užregistruoti pajamavimo ir apmokėjimo dokumentus, įsigyjant prekes ar paslaugas už valiutą. Problema iškyla dėl valiutų kurso pokyčių įsigyjant valiutą, pajamavimo bei apmokėjimo datų, kurios gali dažnai nesutapti. Atlikus registravimo veiksmus turi būti teisingai paskaičiuota tiekėjo skola kortelėje ir pirkėjų skolų sąskaitoje, buhalterinės korespondencijos pravedimas, įvertinant valiutų įtaką. Žemiau pateikiamas valiutos įsigijimas, avanso mokėjimas tiekėjui ir nupirktų prekių pajamavimas. Siūlomas variantas yra rekomendacinio pobūdžio ir kiekvienos įmonės apskaitininkas gali koreguoti apskaitos vedimo pobūdį pagal konkrečius įmonės poreikius ar situaciją.

Pateikiame pavyzdį, kai 2018.02.18 dieną perkama USD valiuta, mokama tiekėjui išankstinis apmokėjimas ir 2018.03.09 dieną gaunamos prekės pajamuojamos. Prekės sąskaitoje nurodomos USD, tačiau pajamuojamos pagrindine valiuta (EUR) ir į valiutų įtaką registruojant sąskaitų korespondenciją pajamavimui neatsižvelgiama.
Tačiau  registruojant mokėjimus valiutų įtaką būtina įvertinti. Pavyzdyje užregistruotas 2018.02.18 dienos už 2018,26 EUR valiutos pirkimas ir apmokėjimas tiekėjui UAB Pavadinimas. Pokyčio sumą 25,67 EUR dėl valiutos kurso galiojusio 2018.02.18 dieną paskaičiuoja apskaitos specialistas ir užpildo rankiniu būdu.  Pritaikyta buhalterinė schema (valiutos pirkimo bei  mokėjimo tiekėjui)  sukurią sąskaitų korespondenciją debetuojančią skolas tiekėjams, valiutos sąskaitą (USD) ir konkrečiu atveju neigiamą valiutų pokytį (atitinkamai sąskaitos 443,2716,636), o kredituoja – banko sąskaitą  (atitinkamai buhalterinę sąskaitą 2713). Šis pavyzdys apjungia dvi operacijas valiutos pirkimą ir mokėjimą tiekėjui ir vienu veiksmu sukuria korespondenciją už abu įvykius.

Tai yra patogu, tačiau šis pavyzdys galimas naudoti, tik kai valiutos pirkimo ir mokėjimo tiekėjui data sutampa. Jei nesutampa, registruojama valiutų pirkimas bendrajame žurnale atskiru įrašu, o mokejimas registruojamas įvertinus valiutos įtaką,  tačiau jau neatsižvelgiama į valiutos pirkimo kaštus  (nuokrypis nuo oficialaus kurso).
Dėl valiutos įtakos bei skirtingos mokėjimo ir prekių pajamavimo datos praktiškai visuomet tiekėjo kortelėje skola nesutampa su bendrajame žurnale skolų sąskaitoje  (šiame pavyzdyje: 443) sukaupta tiekėjui suma. Šis skirtumas išlyginamas, registruojant pavedimą tiekėjui arba pavedimą iš tiekėjo, priklausomai ar valiutų įtaka buvo teigiama ar neigiama. Būtina atkreipti dėmesį, kad buhalterinė schema nusakanti teigiamą valiutų įtaką, naudojama registruojant pavedimą iš tiekėjo, ir priešinga – nusakanti neigiamą valiutų įtaką, registruojant pavedimą tiekėjui.  Žemiau atvaizduotas mokėjimo pavedimas iš tiekėjo UAB Pavadinimas, išlyginantis susidariusį 39,07 EUR įsiskolinimą,  dėl valiutos teigiamos įtakos ir dokumentui priskirta atitinkanti sąskaitų korespondencija

Rekomenduotina registruoti valiutų įtakos sulyginimo mokėjimą, tuo pačiu valiutos įtakos pokytį kiekvienam pajamavimo dokumentui atskirai, nes tai įgalina patogų surišimą ir aiškumą, kam priklauso konkreti valiutų įtakos operacija. Patogu tokio mokėjimo dokumento numerį naudoti tą patį kaip ir pajamavimo tik pridedant plėtinį pvz. „_Valiutu_Itaka“.

PVM sąskaitų uždarymas

 TRUMPA PVM SĄSKAITŲ UŽDARYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji Knyga ir paspauskite mygtuką PVM sąskaitų uždarymas.
2
 • Pasirinkite operacijos atlikimo DatąPrograma PVM sąskaitų uždarymo skaičiavimus vykdo automatiškai.
3
 • Suskaičiuotas mokėtinas pridetinės vertės mokestis už šį mėnesį debetuojamas (sąskaita 4492) bei kredituojamas į deklaruojamą sąskaitą 44921. o gautinas pridėtinės vertės mokestis už tą patį mėnesį (sąskaita 2441) yra kredituojamas bei debetuojama į deklaruojamą sąskaitą 44921.
4
 • Paspauskite mygtuką Sukurti operacijas ir programa sukurs įrašus operacijų žurnale.
Prieš uždarant PVM sąskaitas faktūras už mėnesį, turi būti suregistruotos visos to mėnesio pirkimų ir pardavimų sąskaitos faktūros. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Norint sukurti PVM sąskaitų uždarymo operacijas, paleiskite sistemos funkciją Didžiojoje knygoje – PVM sąskaitų uždarymas.

Ekrane pasirodys PVM sąskaitų uždarymo langas. Automatiškai suskaičiuojamas mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už nurodytą mėnesį debetuojamas (sąskaita 4484) bei kredituojamas į sąskaitą 2431, o pirkimo PVM iš trečiųjų šalių už tą patį mėnesį (sąskaita 24311) yra kredituojamas bei debetuojamas į deklaruojamą sąskaitą 4487. Pakeitus PVM uždarymo datą automatinis perskaičiavimas pakartojamas iš naujo, arba aktyvavus paryškintas lenktas rodykles  (programa įsimena paskutinį paspaudimą ir sekantį kartą naudoja automatiškai). 9o verslo valdymo sistemoje rekomenduojama buhalterijoje naudoti atskirą sąskaitą 24311 registruoti pirkimo PVM iš trečiųjų šalių sumoms , atskirai nuo Gautino PVM 2431 sąskaitos kaupiamų sumų. Tai įgalina PVM sąskaitų uždarymą atlikti automatizuotai.

 

Aktyvavus mygtuką Sukurti operacijas, programa sukurs atitinkamus įrašus operacijų žurnale. Kairėje apatinėje lango dalyje galima matyti PVM sąskaitų uždarymų Istoriją. Spragtelėjus pelyte, atidaromi  atitinkami Bendrojo žurnalo įrašai.

FINANSINIŲ METŲ UŽDARYMAS

TRUMPA FINANSINIŲ METŲ UŽDARYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Didžioji Knyga ir paspauskite mygtuką Metų uždarymas.
2
 • Pasirinkite operacijos atlikimo Datą ir iš sąrašo pasirinkite Tarpinę sąskaitą.
 • Paspauskite mygtuką Įkelti sąskaitas ir programa sugeneruos sąskaitų uždarymo operacijų duomenų eilutes.
3
 • 5 klasės įrašai kredituojami, o 6 klasės debetuojami tarpinėje sąskaitoje.
 • Skirtumą įvedame atskiroje eilutėje kaip paskirstomą pelną (nuostolį). Pvz.: į 341 sąskaitą.
4
 • Paspauskite mygtuką Sukurti operacijas ir programa sukurs įrašus operacijų žurnale.

Prieš uždarant finansinius metus, turi būti užregistruotos visos tų metų buhalterinės operacijos ir vėliau nustatytų klaidų taisymai turės būti registruojami kituose finansiniuose metuose (arba turės būti ištrintas finansinių metų uždarymo žurnalas ir ištaisius klaidas, užregistruotas iš naujo). Daugiau informacijos rasite žemiau.

Finansinių metų uždarymo operacijų registravimas 

Norint sukurti finansinių metų uždarymo operacijas, paleiskite sistemos funkciją Didžiojoje knygoje –  Metų uždarymas.

Nurodykite kokius metus uždarote. Ši funkcija surinks visus sąnaudų (6 klasės) ir pajamų (5 klasės) sąskaitų likučius ir juos uždarys per tarpinę DK sąskaitą (dažniausiai 390). Susikaupęs skirtumas bus priskirtas bendro pelno sąskaitoje (pvz. 341).

Finansinių metų uždarymo sąskaitų korespondencijos

Dažniausiai finansiniai metai uždaromi paskutinę finansinių metų dieną debetuodami 5 ir 6 klasės suminių pajamų sąskaitas į kreditinę  390 (tarpinę) sąskaitą, o sumines sąnaudų sąskaitas (6 klasė) kredituojame į debetines  390 (tarpines). Skirtumas aprašomas kaip paskirstomas pelnas (nuostolis). Šis sukurtas šablonas išsaugomas ir galės būti panaudotas sekančiais metais. Metų uždarymas aktyvuojamas paspaudus mygtuką Sukurti operacijas. Įrašius sąskaitos klasę į Tarpinės sąskaitos laukelį (pvz.: 5000) ir paspaudus Įkelti sąskaitasprograma automatiškai sugeneruos pagal atitinkamą klasę visus sistemoje esamus įrašus ir suskaičiuos sumas.

Pavyzdys: Tarkime 2016 metų pabaigoje pajamų sąskaitoje (įprastai būna 5 klasės sąskaitos) turime sukauptą kreditinį likutį 5000 € , o sąnaudų sąskaitose (6 klasė) 2000 €.

Paleiskite sistemos funkciją Sukurti operacijas, norėdami uždaryti finansinius metus, kuri paskutinę finansinių metų dieną 2016-12-31 užregistruoja žurnalą uždarydama pajamų ir sąnaudų sąskaitas per suvestinę 390 sąskaitą.

2016-12-31 D 5000  K 390 5000 € (Pardavimai už 2016)

2016-12-31 D 390 K 6000 2000 € (Išlaidos už 2016)

2016-12-31 D 390  K 3411 3000 € (einamųjų metų pelnas ar nuostolis)

Užregistravus tokią sąskaitų korespondenciją, 390 sąskaitos kreditinis likutis lygus 3000 €. Tai yra einamųjų metų rezultatas prieš apmokestinimą.

Toliau per Bendrąjį žurnalą turite iškelti paskaičiuotą pelno mokestį ir likusį einamųjų metų nepaskirstytą pelną (nuostolį).

2016-12-31 D 65  K 4489 450 € (pelno mokestis)

2016-12-31 D 3411  K 65 450 € (pelno mokestis)

Kitų finansinių metų pradžioje iškelkite einamųjų metų nepaskirstytą pelną (nuostolį) į ankstesnių metų nepaskirstytą pelną (nuostolį).

Toliau jau skirstote pelną pagal akcininkų sprendimą – dividendams, paliekate nepaskirstytą ar pan.

Tai tik pavyzdinės sąskaitų korespondencijos. Jos gali būti keičiamos pagal Jūsų apskaitos politiką. Esminis dalykas tik vienas – sistema surenka ir suskaičiuoja Jūsų gautas pajamas, bei patirtas sąnaudas ir užregistruoja nustatymuose nurodytoje suvestinėje sąskaitoje. Visos kitos operacijos registruojamos vartotojo per Bendrąjį žurnalą.

Finansinių metų uždarymo lango apačioje rodomi visi praeityje įvykdyti uždarymai.

 

Darbas su ataskaitų moduliu

Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Ataskaitos. Atsidariusiame lange matysite visas sistemoje generuojamas ataskaitas. Pažymėkite žvaigždutę ant tų ataskaitų, kurias naudosite dažniausiai.

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkę mėgstamas ataskaitas, paspauskite mygtuką Mėgstamiausi. Sąrašą galite keisti įjungus ar išjungus nenaudojamas ataskaitas.

 

 

 

 

 

Pelno nuostolio ataskaita

TRUMPA PELNO NUOSTOLIO ATASKAITOS  VYKDYMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Ataskaitos.
 • Išskleiskite langą Buhalterija ir pasirinkite Pelno Nuostolio ataskaitą.
2
 • Pasirinkite Laikotarpį, spauskite Generuoti ir programa sugeneruos ataskaitą.
Galite Redaguoti šabloną, tačiau dažniausiai suformuotas šablonas koreguojamas tik pirmaisiais metais, kad atitiktų jūsų Bendrojo Žurnalo sąskaitas. Daugiau informacijos rasite žemiau. 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos įmonės pajamos ir sąnaudos, pagal kurias apskaičiuojamas veiklos rezultatas, t.y. pelnas arba nuostoliai.

Norint sudaryti pelno nuostolio ataskaitą, meniu juostoje Branduolys pasirinkite Ataskaitos.

Kairėje ekrano pusėje, iš duotųjų variantų pasirinkite Pelno nuostolio ataskaitą.

 

 

 

 

 

Pasirinkę šią ataskaitą, galėsite keisti duomenis paspaudę mygtuką redaguoti. Šablone galite pridėti ar įterpti eilutę, sukurti tarpines eilutes arba pašalinti.  Atlikę keitimus – išsaugokite.

Dažniausiai suformuotas šablonas koreguojamas tik pirmaisiais metais, kad atitiktų įmonės Bendrojo žurnalo (toliau BŽ) naudojamų sąskaitų specifiką. Kiekvienoje eilutėje nurodome BŽ sąskaitos numerį arba numerio pradžią (pvz.: pardavimo pajamos 50, t.y. bus sudedamos visos  sąskaitos už tą laikotarpį, kurios prasideda skaičiais 50). Šiuo atveju paskaičiuojama suma už nurodytą laikotarpį bus pagal formulę: (50+50*+50**+….). Pagal nutylėjimą stulpeliai DEBETAS ir KKREDITAS yra aktyvūs. Deaktyvavus galima pasiekti , kad būtų skaičiuojamos tik DEBETO arba, tik KREDITO pusės sumos (kaip matyti pavyzdyje pelno mokesčio eilutėje bus sumuojamos tik to laikotarpio KREDITO pusės sumos). Galimybė atvaizduoti tik KREDITO (arba tik DEBETO) skaičiavimo funkcionalumas leidžia peržiūrėti Pelno nuostolio ataskaitą už bet kurį laikotarpį (esamą ar buvusį), išvengiant sumokėto pelno mokesčio apmokėjimo įtakos (korespondencijoje kaupiamo DEBETO pusėje). Atkreipiame dėmesį, kad pelno mokestis mokamas tik sekančio vėlesnio mokestinio laikotarpio intervale (po akcininkų susirinkimo) ir peržiūrint tą vėlesnę Pelno nuostolio ataskaitą turi būti ignoruojamos ankstesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio įmokos.

Atvaizduotame šablone galima matyti kaip atliekami veiksmai (sumavimo ar atėmimo) su šablono eilutėmis. Pavyzdys: Pelnas (nuostolis) skaičiuojamas pagal formulė I-II+III, t.y. iš pirmos šablono eilutės atimama antra šablono eilutė ir pridedama trečia.

Atlikę redagavimo darbus, paspauskite  mygtuką. Taip patvirtinamas ir programoje išsaugojamas Pelno nuostolio ataskaitos šablonas, kuris bus naudojamas visą programos veikimo laikotarpį.

NAUJIENA! 9o Verslo valdymo sistemoje realizuotas patogus funkcionalumas aprašyti paskutinių metų pelno nuostolio ataskaitos duomenis prieš pradedant naudotis 9o programa. Šie duomenys nėra saugomi bendrajame žurnale, tačiau atvaizduojami pelno nuostolio ataskaitoje kaip praėjusių finansinių metų duomenis nurodžius atitinkamą laikotarpį. Pvz.: jeigu nurodysime 2016 metų pradinius likučius, o su verslo valdymo programa pradėsime dirbti nuo 2017, tai tik 2017 metų pelno nuostolio ataskaitoje bus įvertinti minėti pradiniai likučiai kaip praėjusiu finansinių metų duomenys. O 2018 ir vėlesniais metais, duomenys bus generuojami iš bendro žurnalo įrašų.

Pelno nuostolio ataskaitoje paspauskite skiltį Pradiniai likučiai, tuomet pasirinkite reikiama laikotarpį ir spauskite mygtuką Redaguoti. Įveskite pasirinktų metų pradinį likutį ir spauskite mygtuką Išsaugoti.

Balansas

TRUMPA BALANSO ATASKAITOS VYKDYMO  EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite Branduolys ir paspauskite mygtuką Ataskaitos.
 • Išskleiskite langą Buhalterija ir pasirinkite Balanso ataskaitą.
2
 • Pasirinkite Laikotarpį, spauskite Generuoti ir programa sugeneruos ataskaitą.
Galite Redaguoti šabloną, tačiau dažniausiai suformuotas šablonas koreguojamas tik pirmaisiais metais, kad atitiktų jūsų Bendrojo Žurnalo sąskaitas. Daugiau informacijos rasite žemiau. 

Įmonės balansas yra kompanijos finansinė ataskaita, atspindinti kompanijos turtą, įsipareigojimus ir akcininkų nuosavybę paskutinę ūkinės veiklos laikotarpio dieną. Pats svarbiausias dalykas, kurį reikia paminėti kalbant apie balansą, yra tai, kad tarp turto, įsipareigojimų ir nuosavybės yra visuomet išlaikoma pusiausvyra – balansas. Dėl šios priežasties ši ataskaita ir vadinama įmonės balanso ataskaita.

 Norint sudaryti balanso ataskaitą, meniu juostoje Branduolys pasirinkite AtaskaitosBuhalterijos sąraše pasirinkite Balansas.

 

 

 

 

Pasirinkę šią ataskaitą, galėsite keisti duomenis paspaudę mygtuką redaguoti. Šablone galite pridėti klasę bei eilutę, įterpti eilutę ar ją pašalinti. Atlikę keitimus – išsaugokite.

Dažniausiai suformuotas šablonas koreguojamas tik pirmaisiais metais, kad atitiktų įmonės Bendrojo žurnalo (toliau BŽ) naudojamų sąskaitų specifiką. Kiekvienoje eilutėje nurodome BŽ sąskaitos numerį arba numerio pradžią (pvz.: ilgalaikis turtas 1, t.y. bus sudedamos visos  sąskaitos už tą laikotarpį, kurios prasideda skaičiais 1). Šiuo atveju paskaičiuojama suma už nurodytą laikotarpį bus pagal formulę: (1+1*+1**+….).

Atlikę redagavimo darbus, paspauskite  mygtuką. Taip patvirtinamas ir programoje išsaugojamas Balanso šablonas, kuris bus naudojamas visą programos veikimo laikotarpį.

Buhalterinių schemų keitimas sąrašui

 BUHALTERINIŲ SCHEMŲ KEITIMO EIGA
1
 • Meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos.
 • Pasirinkite dokumento tipą (pirkimo dokumentai, pardavimo dokumentai ir kt.).
2
 • Pažymėkite visus dokumentus saraše, kurių buhalterinė schema bus keičiama.
 • Meniu juostoje pasirinkite skiltį Dokumentai ir spauskite mygtuką Keisti schemą.
3
 • Iš atsidariusio buhalterinių schemų pasirinkimo lango pasirinkite schemą, kurią norite pritaikyti pasirinktiems dokumentams.
 • Patvirtinkite pasirinkimą.
Verslo valdymo sistemos 9o nustatymuose aprašytos buhalterinės schemos patvirtinimo metu priskiriamos pagal dokumento tipą ir sandėlį. Šiuo atveju galimų pakeisti schemų sąrašas formuojamas atsižvelgiant į pirmojo dokumento tipą ir sandėlį. 

Nors sistema automatiškai dokumentams priskiria buhalterines schemas, tačiau atsiradus poreikiui už apskaitą atsakingas asmuo gali jas pakeisti itin paprastai ir greitai.

Norint keisti dokumentų buhalterines schemas, meniu juostoje pasirinkite skiltį Operacijos ir pasirinkite reikiamą dokumentų tipą (pirkimo dokumentai, pardavimo dokumentai ir kt.).

Atsidariusiame lange, skiltyje „Schema“, matysite šiuo metu dokumentams priskirtą buhalterinę schemą.

Pasižymėkite dokumentus, kurių buhalterinė schema bus keičiama. Spauskite mygtuką Dokumentai ir pasirinkite skiltį Keisti schemą.

Naujai atsidariusiame lange iš buhalterinių schemų sąrašo pasirinkite norimą schemą ir išsaugokite savo pasirinkimą paspaudę mygtuką Pakeisti.