9o Verslo valdymo sistema. Tai kas padeda judėti pirmyn

1 pamoka. Programos diegimas ir prisijungimas.
2 pamoka. Branduolys.
3 pamoka. Įrašų redagavimo juosta.
4 pamoka. Klientų kortelės.
5 pamoka. Greitas prekių įvedimas.
6 pamoka. Jūsų įmonės rekvizitai.
7 pamoka. Konstantos.
8 pamoka. Programos vartotojai ir teisės.
9 pamoka. Prekių kortelės.
10 pamoka. Prekių ir klientų grupės.
11 pamoka. Sąskaitų planas ir naujų sąskaitų sukūrimas.
12 pamoka. i.SAF PVM sąskaitų registras.
13 pamoka. i.VAZ rinkmenos formavimas.
14 pamoka. Avanso apyskaita.
15 pamoka. Banko mokėjimų importas ir eksportas.
16 pamoka. Pelno nuostolio ataskaita. 
17 pamoka. Balanso ataskaita.
18 pamoka. Darbuotojai.
19 pamoka. Tebelis ir darbo grafikas.
20 pamoka. Darbo užmokesčio priskaičiavimas.
21 pamoka. Pirkimo dokumentai.
22 pamoka. Pardavimo dokumentai.
23 pamoka. Perkėlimo dokumentai.
24 pamoka. Prekių nurašymo dokumentai.
25 pamoka. AUTO uždaviniai.
26 pamoka. Inventorizacijos dokumentai.
27 pamoka. Gaminiai ir jų komplektavimo specifikacija.
28 pamoka. Gaminių užsakymai ir kompleksiniai užsakymai.
29 pamoka. Integracija su e-komercijos platformomis.
30 pamoka. Užsakymų importas iš e-komercijos platformų.
31 pamoka. Lipnių etikečių spausdinimo modulis.
32 pamoka. Paslaugų ir prekių kortelių sąskaitų korespondencija.
33 pamoka. GPAIS gaminių ir pakuočių duomenų įvedimas.
34 pamoka. GPAIS pardavimų eksportas.
35 pamoka. 2019 m. darbo užmokesčio pakeitimai.
36 pamoka. Ataskaitos.
37 pamoka. Algalapių siuntimas elektroniniu paštu.
38 pamoka. Pristatymo paslaugos užsakymai.
39 pamoka. Dokumentų sujungimas.
40 pamoka. Sandėliai.
41 pamoka. Dokumentų grupės.
42 pamoka. PVM korekcija.
43 pamoka. Finansinių metų uždarymas.
44 pamoka. Greitas klientų skolų įvedimas.