Buhalterinių schemų pavyzdžiai

NVĮ (Neigiama valiutos įtaka)

NVĮ (NEIGIAMA VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA)

SCHEMA

NVĮ

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

636

Kreditas

443

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Valiutos nuostolis

Dokumento suma su PVM

Dokumento suma

Padengimas

Grynais

Bankas

Kreditas

Čekiais

Kortele

Pay 1

Pay 2

Pay 3

Pay 4

TVĮ (Teigiama valiutos įtaka)

TVĮ (TEIGIAMA VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA)

SCHEMA

TVĮ

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

443

Kreditas

536

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Valiutos nuostolis

Dokumento suma su PVM

Dokumento suma

Padengimas

Grynais

Bankas

Kreditas

Čekiais

Kortele

Pay 1

Pay 2

Pay 3

Pay 4

Kasos išlaidų orderiai

KASOS IŠLAIDŲ ORDERIAI

SCHEMA

Kasos išlaidų orderiai (atskaitingi)

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

2435

Kreditas

272

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės ir paslaugos viso

Prekės viso

Paslaugos viso

Nuolaidos viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Dokumento suma

Kasos pajamų orderiai

KASOS PAJAMŲ ORDERIAI

SCHEMA

Grynais pirkėjai

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

272

Kreditas

2411

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės ir paslaugos viso

Prekės viso

Paslaugos viso

Nuolaidos viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Dokumento suma

Mokėjimai klientų

MOKĖJIMAI KLIENTŲ

SCHEMA

Atskaitingi asmenys per banką

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma su PVM

Debetas

2713

Kreditas

2435

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Valiutos nuostolis

Dokumento suma

Padengimas

Grynais

Bankas

Dokumento suma su PVM

Kreditas

Čekiais

Kortele

Pay 1

Pay 2

Nurašymas

NURAŠYMAS

SCHEMA

Prekių nurašymas naudojimui

DUOMENŲ TIPAS

Prekės viso

Debetas

6118

Kreditas

2014

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Išlaidos

Importo mokesčiai

Prekės ir paslaugos viso

Prekės viso

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Atstatomoji vertė

Ilgalaikio turto savikaina

Mokėjimai tiekėjams

MOKĖJIMAI TIEKĖJAMS

SCHEMA

Avansas atsk. asm. per banką

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

2435

Kreditas

2713

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Valiutos nuostolis

Dokumento suma

Padengimas

Grynais

Bankas

Dokumento suma su PVM

Kreditas

Čekiais

Kortele

Pay 1

Pay 2

Pirkimo

PIRKIMO

SCHEMA

Paslaugų pirkimas

DUOMENŲ TIPAS

Paslaugos viso

Dokumento PVM

Debetas

6118

2431

Kreditas

443

443

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės viso

Dokumento PVM

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Atstatomoji vertė

Ilgalaikio turto savikaina

Avanso apyskaita

AVANSO APYSKAITA

SCHEMA

Avanso apyskaita

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Dokumento suma

Debetas

443

Kreditas

2435

Atskaitingas asmuo

+

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento PVM

Dokumento savikainos suma

Dokumento suma su PVM

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės viso

Likutis

Dokumento suma

Pastaba: Sąskaityboje galima nenurodyti debetuojamos bei kredituojamos sąskaitos. Kaip tai padaryti, galite rasti paspaudę

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Avansas

Pinigų priėmimo kvitai

PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAI

SCHEMA

Pinigų priėmimo kvitai

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Dokumento suma

Debetas

2435

Kreditas

2411

Atskaitingas asmuo

+

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento PVM

Dokumento savikainos suma

Dokumento suma su PVM

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės viso

Dokumento suma

Pastaba: Sąskaityboje galima nenurodyti debetuojamos bei kredituojamos sąskaitos. Kaip tai padaryti, galite rasti paspaudę

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Pardavimo

PARDAVIMO

SCHEMA

Prekių pardavimas

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento savikainos suma

Prekės viso

Paslaugos viso

Dokumento PVM

Debetas

6000

2411

2411

2411

Kreditas

2014

5000

5005

4484

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento suma su PVM

Prekės ir paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Dokumento savikainos suma

Prekės viso

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Atstatomoji vertė

Ilgalaikio turto savikaina

Paslaugos viso

Dokumento PVM

Mokėjimai darbuotojams

MOKĖJIMAS DARBUOTOJAMS

SCHEMA

Priskaičiuotas darbo užmokestis

DUOMENŲ TIPAS

GPM

Sodra darb.

Sodra įm.

Garantinis fondas

Priskaičiuotas atlygis

Debetas

4461

4461

6113

6113

6114

Kreditas

4462

4463

4463

4463

4461

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Apskaičiuotas atlygis

GPM

Sodra darb.

Sodra įm.

Išskaita

Garantinis fondas

Priskaičiuotas atlygis

Perkėlimo

PERKĖLIMO

SCHEMA

Iš sandėlio A į sandėlį B

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento savikainos suma

Debetas

2014

Kreditas

2015

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės ir paslaugos viso

Prekės viso

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Dokumento savikainos suma

Inevntorizacija

INVENTORIZACIJA

SCHEMA

Prekių inventorizacija

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

2014

Kreditas

2014

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Prekės ir paslaugos viso

Prekės viso

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Dokumento savikainos suma

Skolų užskaitymai

SKOLŲ UŽSKAITYMAI

SCHEMA

Skolų užskaitymai

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento suma

Debetas

443

Kreditas

2411

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Valiutos nuostolis

Dokumento suma su PVM

Padengimas

Grynais

Bankas

Dokumento suma

Kreditas

Čekiais

Kortele

Pay 1

Pay 2

Ilgalaikis turtas

ILGALAIKIS TURTAS

SCHEMA

Įrenginių nusidėvėjimas

DUOMENŲ TIPAS

Nusidėvėjimas

Debetas

6115

Kreditas

1238

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Nusidėvėjimas

Dokumento savikainos suma

Pardavimų grąžinimai

PARDAVIMŲ GRĄŽINIMAI

SCHEMA

Grąžinimai iš pirkėjo

DUOMENŲ TIPAS

Dokumento savikainos suma

PVM

Prekės viso

Paslaugos viso

Debetas

2014

4484

5000

5005

Kreditas

6000

2411

2411

2411

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento suma

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Prekės ir paslaugos viso

Nuolaida viso

PVM

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Atstatomoji vertė

Ilgalaikio turto savikaina

Prekės viso

Paslaugos viso

Pirkimo grąžinimai

PIRKIMO GRĄŽINIMAI

SCHEMA

Prekių grąžinimai tiekėjui

DUOMENŲ TIPAS

Prekės viso

Dokumento PVM

Debetas

443

443

Kreditas

2014

4484

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI

Dokumento PVM

Dokumento suma su PVM

Dokumento savikainos suma

Išlaidos

Importo mokesčiai

Importo PVM

Paslaugos viso

Nuolaida viso

Dokumento nuolaida

Nusidėvėjimas

Ilgalaikis turtas viso

Tiekėjo išlaidos

Tiekėjo išlaidų PVM

Prekės viso