Buhalterinių schemų pavyzdžiaiNAUJIENA 

NVĮ (NEIGIAMA VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA)
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 NVĮ Dokumento suma 636 443

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Valiutos nuostolis Čekiais
Dokumento suma su PVM Kortele
Dokumento suma Pay1
Padengimas Pay2
Grynais Pay3
Bankas Pay4
Kreditas

 

TVĮ (TEIGIAMA VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA)
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 T Dokumento suma 443 536

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Valiutos nuostolis Čekiais
Dokumento suma su PVM Kortele
Dokumento suma Pay1
Padengimas Pay2
Grynais Pay3
Bankas Pay4
Kreditas

 

KASOS IŠLAIDŲ ORDERIAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Kasos išlaidų orderis (atskaitingi) Dokumento suma 2435 272

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento PVM Paslaugos viso 
Dokumento suma su PVM  Nuolaida viso 
Dokumento savikainos suma  Dokumento nuolaida 
Išlaidos  Nusidevėjimas 
Importo mokesčiai  Ilgalaikis turtas viso 
Importo PVM  Tiekėjo išlaidos 
Prekės ir paslaugos viso  Tiekėjo išlaidų PVM
Prekės viso   Dokumento suma

 

KASOS PAJAMŲ ORDERIAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Grynais pirkėjai Dokumento suma  272 2411

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento PVM Paslaugos viso 
Dokumento suma su PVM  Nuolaida viso 
Dokumento savikainos suma  Dokumento nuolaida 
Išlaidos  Nusidevėjimas 
Importo mokesčiai  Ilgalaikis turtas viso 
Importo PVM  Tiekėjo išlaidos 
Prekės ir paslaugos viso  Tiekėjo išlaidų PVM
Prekės viso   Dokumento suma

 

 

MOKĖJIMAI KLIENTŲ
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
Atskaitingi asmenys per banką Dokumento suma su PVM 2713 2435

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Valiutos nuostolis Kreditas
Dokumento suma Čekiais
Padengimas Kortele 
Grynais Pay1
Bankas Pay2
Dokumento suma su PVM

 

NURAŠYMAS
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Prekių nurašymas naudojimui Prekės viso 6118 2014

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Paslaugos viso
Dokumento PVM  Nuolaida viso
Dokumento suma su PVM Dokumento nuolaida
Dokumento savikainos suma Nusidevėjimas
Išlaidos Ilgalaikis turtas viso
Importo mokesčiai Atstatomoji vertė
Prekės ir paslaugos viso Ilgalaikio turto savikaina
Prekės viso

 

MOKĖJIMAI TIEKĖJAMS
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Avansas atsk. asm. per banką Dokumento suma  2435  2713

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Valiutos nuostolis Kreditas
Dokumento suma su PVM Čekiais
Padengimas Kortele
Grynais Pay1
Bankas Pay2
Dokumento suma

 

PIRKIMO
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Paslaugų pirkimas Paslaugos viso 6118  443
Dokumento PVM  2431 443

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Nuolaida viso
Dokumento suma su PVM Dokumento nuolaida
Dokumento savikainos sima Nusidevėjimas
Išlaidos Ilgalaikis turtas viso
Importo mokesčiai Tiekėjo išlaidos
Importo PVM Tiekėjo išlaidų PVM
Prekės viso Paslaugos viso
Dokumento PVM

 

AVANSO APYSKAITA
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Avanso apyskaita Dokumento suma  2435  ✓
Dokumento suma 443  

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento PVM Paslaugos viso
Dokumento suma su PVM Nuolaida viso
Dokumento savikainos sima Dokumento nuolaida
Išlaidos Nusidevėjimas
Importo mokesčiai Ilgalaikis turtas viso
Importo PVM Tiekėjo išlaidos
Prekės viso  Tiekėjo išlaidų PVM
Likutis  Avansas
Dokumento suma

Pastaba: Sąskaityboje galima nenurodyti debetuojamos bei kredituojamos sąskaitos. Kaip tai padaryti, galite rasti paspaudę ČIA.

PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Pinigų priėmimo kvitai Dokumento suma 2411
Dokumento suma 2435  

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento PVM Paslaugos viso
Dokumento suma su PVM Nuolaida viso
Dokumento savikainos sima Dokumento nuolaida
Išlaidos Nusidevėjimas
Importo mokesčiai Ilgalaikis turtas viso
Importo PVM Tiekėjo išlaidos
Prekės viso  Tiekėjo išlaidų PVM
Dokumento suma

Pastaba: Sąskaityboje galima nenurodyti debetuojamos bei kredituojamos sąskaitos. Kaip tai padaryti, galite rasti paspaudę ČIA.

PARDAVIMO
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Prekių pardavimas Dokumento savikainos suma 6000 2014
Prekės viso 2411 5000
Paslaugos viso 2411 5005
Dokumento PVM 2411 4484

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Nusidevėjimas
Dokumento suma su PVM Ilgalaikis turtas viso
Prekės ir paslaugos viso Atstatomoji vertė
Nuolaida viso Ilgalaikio turto savikaina
Dokumento nuolaida  Paslaugos viso
Dokumento savikainos suma Dokumento PVM
Prekės viso

 

MOKĖJIMAS DARBUOTOJAMS
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Priskaičiuotas darbo užmokestis GPM 4461 4462
Sodra darb. 4461 4463
Sodra įm. 6113 4463
Garantinis fondas 6113 4463
Priskaičiuotas atlygis 6114 4461

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Apskaičiuotas atlygis Išskaita
GPM Garantinis fondas
Sodra darb. Priskaičiuotas atlygis
Sodra įm.

 

PERKĖLIMO
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Iš sandėlio A į sandėlį B Dokumento savikainos suma  2014 2015

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Paslaugos viso
Dokumento PVM Nuolaida viso
Dokumento suma su PVM Dokumento nuolaida
Išlaidos Nusidevėjimas
Importo mokesčiai Ilgalaikis turtas viso
Importo PVM Tiekėjo išlaidos
Prekės ir paslaugos viso Tiekėjo išlaidų PVM
Prekės viso  Dokumento savikainos suma

 

INVENTORIZACIJA
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Prekių inventorizacija Dokumento suma  2014 2014

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Paslaugos viso
Dokumento PVM Nuolaida viso
Dokumento suma su PVM Dokumento nuolaida
Išlaidos Nusidevėjimas
Importo mokesčiai Ilgalaikis turtas viso
Importo PVM Tiekėjo išlaidos
Prekės ir paslaugos viso Tiekėjo išlaidų PVM
Prekės viso  Dokumento suma

 

SKOLŲ UŽSKAITYMAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Skolų užskaitymas Dokumento suma  443 2411

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Valiutos nuostolis Kreditas
Dokumento suma su PVM Čekiais
Padengimas Kortele
Grynais Pay1
Bankas Pay2
Dokumento suma
ILGALAIKIS TURTAS
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Įrenginių nusidevėjimas Nusidevėjimas 6115 1238

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Dokumento savikainos suma
Nusidevėjimas

 

PARDAVIMŲ GRĄŽINIMAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
 Grąžinimas iš pirkėjo Dokumento savikainos suma 2014 6000
PVM 4484 2411
Prekės viso 5000 2411
Paslaugos viso 5005 2411

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento suma Dokumento nuolaida
Dokumento PVM Nusidevėjimas
Dokumento suma su PVM Ilgalaikis turtas viso
Dokumento savikainos suma Atstatomoji vertė
Prekės ir paslaugos viso Ilgalaikio turto savikaina
Nuolaida viso Prekės viso
PVM Paslaugos viso
PIRKIMŲ GRĄŽINIMAI
 SCHEMA DUOMENŲ TIPAS  Debetas  Kreditas  Atskaitingas asmuo
Prekių grąžinimas tiekėjui Prekės viso 443  2014
Dokumento PVM 443 4484  –

 

ŠIAI SCHEMAI GALIMI DUOMENŲ TIPAI
Dokumento PVM Nuolaida viso
Dokumento suma su PVM Dokumento nuolaida
Dokumento savikainos sima Nusidevėjimas
Išlaidos Ilgalaikis turtas viso
Importo mokesčiai Tiekėjo išlaidos
Importo PVM Tiekėjo išlaidų PVM
Paslaugos viso  Prekės viso