V 5.12.4

V 5.12.4

– Pakoreguotas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“: atvaizduojami kiekiai įtraukiant rezervuotas prekes, pakoreguotos savikainos sumos;

– Patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su e-komercijos platforma „Woocommerce“;

– Pakoreguota avansų apyskaita;

– Pataisytas mokėjimų importas;

– Pataisytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo registras;

– Pakoreguotos duomenų apsikeitimo operacijos;

– Pardavimo dokumente pridėta galimybė priskirti garantiją prekės eilutei;

– Pakoreguotos ataskaitos: „Prekių judėjimo ataskaita“, „ Ligos pašalpos priskaitymo ataskaita“, „Atostoginių priskaitymo ataskaita“, „Išeitinės priskaitymai“, „Intrastato ataskaita“, „Atostoginių kaupiniai“, „PVM knyga“ , „Kasos knyga“ bei „Pirkimų ataskaita“;

– Patobulintas auto uždavinių skilties filtravimas;

– Operacijų žurnalo įrašų redagavimo lango filtrų korekcija;

– Pagerinta GPAIS integracijos sąveika;

– Įgalintas kliento sukurtų apmokėjimo būdų redagavimas;

– Patobulintas el.pašto sąrašo eksporto funkcionalumas.

Komentarai uždaryti.