V. 5.28.19 – Optimizuotas intrastato duomenų eksportas;– Patobulintas integracijos su e-komercijos platforma „Opencart“ funkcionalumas;– Pakoreguotos ataskaitos: „Ilgalaikis turto nusidėvėjimo ataskaita su likutine verte“, „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ataskaita. Išsami.“;– Optimizuotas tiekėjų išlaidų įtraukimas į PVM knygą;– Pašalinta galimybė įtraukti serijinį numerį į dokumentą, kuris yra įtrauktas (rezervuotas) kitame dokumente;– Pagerinta prekių atidarymo mechanizmo greitaveika;– Pataisytas priskaitymų […]

V 5.21.13 – Ataskaitose „Pirkimai pagal PVM“ ir „Pardavimai pagal PVM“ pridėtas naujas filtras „PVM klasifikatorius“; – Patobulinta pardavimo dokumentų įvestis; – Pašalinta galimybė ištrinti numatytąją konstantą; – Prekių eksporto į e-parduotuves operacijos lange pridėtas veiklus mygtukas „Atgal“; – Optimizuota buhalterinių schemų užkrovimo klasė; – Pašalinta galimybė pakeisti buhalterines schemas dokumentuose už darbinio laikotarpio ribų; […]

V. 5.18.1 – DU priskaitymų korekcija dėl NPD taikymo; – Atnaujinti atostogų įsakymų spausdinimo šablonai; – Atributų saugojimo mokėjimuose korekcija; – Optimizuotas i.SAF duomenų formavimas; – Optimizuota automatinio barkodo generavimo greitaveika; – Ataskaitoje „Skolų ataskaita pagal pirkimus ir pardavimus“ pridėta galimybė pasirinti „Apmokėti iki“ laikotarpį; – Pakoreguotos ataskaitos: „Detali pirkimų ataskaita“, „Suminė pirkimų ataskaita“, „Pirkimų […]

V 5.12.4 – Pakoreguotas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“: atvaizduojami kiekiai įtraukiant rezervuotas prekes, pakoreguotos savikainos sumos; – Patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su e-komercijos platforma „Woocommerce“; – Pakoreguota avansų apyskaita; – Pataisytas mokėjimų importas; – Pataisytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo registras; – Pakoreguotos duomenų apsikeitimo operacijos; – Pardavimo dokumente pridėta galimybė priskirti garantiją prekės eilutei; – Pakoreguotos […]