V. 5.114.140 -Klientų sąraše pridėtas informacinis stulpelis „Pask. redaguota“;-Patobulintas mokėjimų sukūrimas iš priskaitymo dokumento vidaus;-Prekių sąraše esanti Ctrl + F paieška papildyta raktažodžio ieškojimu prekės pavadinime;-Patobulintas vietų dokumentų klaidos, kuomet trūksta prekių, atvaizdavimas;-Pridėta galimybė importuoti GPAIS informaciją į prekių korteles per Apsikeitimo funkcionalumą;-Pridėtas draudimas keisti prekės matavimo vienetus, jeigu prekė yra sujudėjusi;-Patobulinta ataskaita „Ilgalaikio turto […]

V. 5.112.130 -Pridėta nauja ataskaita „Ilgalaikio turto apskaitos kortelė“, kurią galima rasti tarp buhalterinių ataskaitų;-Importuojant pirkimus iš Excel failo, programa sukurs barkodus, kurie prieš tai nebuvo aprašyti prie atitinkamų prekių;-Patobulintas dokumentų archyvas, kuriame dabar galima ranka uždėti arba nuimti varnelę „Pasirašytas“;-Vartotojams be „Matyti DU“ leidimo apribotas kasos išlaidų orderių matymas;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Patobulintas darbo […]

V 5.111.124 -Patobulinta prekių judėjimo ataskaita, kuomet atliekami veiksmai praėjusiame laikotarpyje;-Neaktyvūs sandėliai pradėti slėpti iš prekių kainodaros skilties;-Patobulintas prekių eksporto grupių veikimas;-Tabelyje pradėtas atvaizduoti kiekvieno darbuotojo atostogų likutis;-Pridėta galimybė spausdinti daugiau, nei vieno žmogaus atostogas tabelyje vienu kartu;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Į pirkimų sąrašą pridėti informaciniai stulpeliai „Priedas“ ir „Patikrinta“;-Įkeliant pirkimo dokumentą per PDF pirkimų […]

V 5.109.121 -Pridėta galimybė dokumentų archyve esančius dokumentus pasirašyti su e. parašu;-Optimizuoti schemų grupėse esantys filtrai;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Pridėta galimybė nurodyti numatytus GPM ir Sodros kodus programos nustatymuose;-Optimizuotas Paysera banko importas;-Optimizuota programos greitaveika;-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;-Schemų grupėse pridėtas informacinis stulpelis „Paskutinis redagavęs vartotojas“;-Sudubliavus dokumentą, jį atidarius ištrinamas dokumento numeris (siekiant išvengti nesutapimų i.SAF);-Pridėtas funkcionalumas […]

V. 5.104.114 -Pridėtas funkcionalumas, leidžiantis vartotojui pasikeisti savo slaptažodį, paspaudus ant savo vardo ir pavardės laukelio;-Patobulintos „Pelno (nuostolių)“ ir „Bandomoji pelno (nuostolių)“ ataskaitos;-Sąskaitų faktūrų siuntimo e. paštu lange pridėtas siuntimo istorijos skyrelis;-Patobulinta „Likučių sumos pagal dokumentus ir korespondencijas“ ataskaita;-Patobulinta išskaitos suvesti priskaitymų darbuotojams dokumentuose;-Bendruosiuose žurnaluose pridėtas mygtukas „Kurti mokėjimus“ PVM uždarymo operacijoms;-Patobulintas filtrų atvaizdavimas pardavimų […]

V. 5.96.106 -Patvirtintiems dokumentams pradėta leisti nuimti „Netraukti į i.SAF“ varnelę;-Pridėta galimybė išsaugoti slaptažodį prisijungiant prie programos;-Patobulintas filtravimas skiltyje „Gamyba“;-Pridėta nauja grafinė pardavimų ataskaita „Stulpelinė diagrama pagal dienas“;-Patobulintas prekių kiekio įkėlimas spausdinant etiketes;-Pridėta spausdinimo forma pinigų priėmimo kvitams;-Ilgalaikio turto vertės padidinimo dokumentuose pradėta imti paskutinė mėnesio savikaina;-Patobulinta GPM312 forma, kuomet joje dalyvauja mokėjimai pavedimai ir […]

V 5.93.102 -Vartotojų redagavime pridėtas leidimas „Matyti DU duomenis“. Dėmesio: tam, kad matytumėte buhalterinius duomenis, užsidėkite šį leidimą per Duomenys → Vartotojai → pasirinkite vartotoją → Leidimai;-Optimizuotas varnelių reikšmių perkėlimas spausdinimo šablonų lange;-Dažniausiai naudojamos spausdinimo formos papildytos galimybe pridėti darbuotojo parašą;-Patobulintas Shopify integracijos papildomų sandėlių likučių siuntimas;-Pridėtas įspėjimas, kuomet mokėjimas siejamas su praėjusio laikotarpio avanso […]

v 5.90.94 -Spausdinimo formų papildymas su parašo lauku;-Vartotojų leidimų optimizavimas ir patobulinimas;-DU konstantų atnaujinimas 2023 metams;-Darbinio periodo optimizavimas sąskaitų korespondencijose;-Optimizuotas pirkimų bei pardavimų dokumentų rūšiavimas;-Patobulinti SEPA eksporto komentaro laukai.

V 5.89.91 -Galimybė redaguoti komentaro, adreso, tikimasi datos dokumento laukus patvirtintiems dokumentams;-Optimizuotas duomenų eksporto lango dydis;-Galimybė auto uždaviniuose nurodyti tikslų įvykdymo laiką;-Pataisytas numatytojo agento pritaikymo mechanizmas;-Optimizuotas Shopify kainų importas;-Patobulintas perkainavimo mechanizmas;-Galimybė sukurti auto uždavinius perkainavimo dokumentams;-Pataisytas pardavimo dokumentų filtras;-Darbo užmokesčio priskaitymuose pridėta mokėjimų istorija;

V 5.67.61 – Prekių judėjimo ataskaitoje pataisytas likučių sumos skaičiavimo mechanizmas;– Atnaujinta 1-SD forma pagal naujausius reikalavimus;– Likučių ataskaitoje pataisytas grąžinimų per kasą atvaizdavimas;– Patobulintas kodų generatorių atvaizdavimas;– Patobulintas GPAIS klaidos pranešimo atvaidavimas;– Optimizuotas Magento prekių siuntimas ir kainų atnaujinimas;– Pataisytas numatytasis barkodo pasirinkimas pardavimo dokumentuose;– i.SAF eksporte sukurtas langelis, leidžiantis pažymėti visus pasirinkimus;– Patobulintas […]