V.134.158 -Pridėta galimybė nustatymų paieškoje ieškoti be lietuviškų rašmenų;-Skaičiuojant kompensaciją darbuotojui už nepanaudotas atostogas, leidžiama rinktis einamąjį ir du paskutinius mėnesius arba tris paskutinius mėnesius;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Į dokumentų archyvą pridėta galimybė pasirinkti kelis siuntėjus arba gavėjus vienam įrašui;-Pridėta GPAIS kontrolė, neleidžianti pasirinkti seno klasifikatoriaus, jei tiekimo data nuo 2022-01-01 ir atvirkščiai;-EDI apsikeitime matavimo […]

V. 5.128.152 -Patobulintas SD-2 formos pildymas, kuomet formoje aprašytas daugiau, nei vienas žmogus;-Kliento kortelėje esančiame dokumentų sudengimų lange pridėta galimybė pažymėti visus sąraše esančius dokumentus pažymėjus varnelę;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Pridėtas funkcionalumas sukuriantis sudengimą importuojant banko komisinius mokėjimus (numatytasias schemas galima nusistatyti Įrankiai – Nustatymai – Buhalterija);-Patobulinta naujų kodų generatorių įvedimo sistema;-Pridėtas nustatymas, kuriuo galima […]

V. 5.124.147 -Vietų dokumentuose pridėtas funkcionalumas, leidžiantis pažymėtą kiekį eilučių pakeisti į tą pačią vietą;-Kliento kortelėje pridėtas korespondencijų krepšelio atvaizdavimas (skola pagal korespondencijas);-Bendrųjų žurnalų įrašus dabar galima atidaryti su dvigubu spustelėjimu;-Blokuojamas vietų dokumentų kūrimas, kuomet dokumente nėra pridėtų prekių;-Optimizuota programos greitaveika;-Patobulintas avansų valdymas tiek iš mokėjimo, tiek iš priskaitymo darbuotojams dokumentų;-Vietų dokumente pridėtas dokumento tipo, […]

V. 5.114.140 -Klientų sąraše pridėtas informacinis stulpelis „Pask. redaguota“;-Patobulintas mokėjimų sukūrimas iš priskaitymo dokumento vidaus;-Prekių sąraše esanti Ctrl + F paieška papildyta raktažodžio ieškojimu prekės pavadinime;-Patobulintas vietų dokumentų klaidos, kuomet trūksta prekių, atvaizdavimas;-Pridėta galimybė importuoti GPAIS informaciją į prekių korteles per Apsikeitimo funkcionalumą;-Pridėtas draudimas keisti prekės matavimo vienetus, jeigu prekė yra sujudėjusi;-Patobulinta ataskaita „Ilgalaikio turto […]

V. 5.112.130 -Pridėta nauja ataskaita „Ilgalaikio turto apskaitos kortelė“, kurią galima rasti tarp buhalterinių ataskaitų;-Importuojant pirkimus iš Excel failo, programa sukurs barkodus, kurie prieš tai nebuvo aprašyti prie atitinkamų prekių;-Patobulintas dokumentų archyvas, kuriame dabar galima ranka uždėti arba nuimti varnelę „Pasirašytas“;-Vartotojams be „Matyti DU“ leidimo apribotas kasos išlaidų orderių matymas;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Patobulintas darbo […]

V 5.111.124 -Patobulinta prekių judėjimo ataskaita, kuomet atliekami veiksmai praėjusiame laikotarpyje;-Neaktyvūs sandėliai pradėti slėpti iš prekių kainodaros skilties;-Patobulintas prekių eksporto grupių veikimas;-Tabelyje pradėtas atvaizduoti kiekvieno darbuotojo atostogų likutis;-Pridėta galimybė spausdinti daugiau, nei vieno žmogaus atostogas tabelyje vienu kartu;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Į pirkimų sąrašą pridėti informaciniai stulpeliai „Priedas“ ir „Patikrinta“;-Įkeliant pirkimo dokumentą per PDF pirkimų […]

V 5.109.121 -Pridėta galimybė dokumentų archyve esančius dokumentus pasirašyti su e. parašu;-Optimizuoti schemų grupėse esantys filtrai;-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;-Pridėta galimybė nurodyti numatytus GPM ir Sodros kodus programos nustatymuose;-Optimizuotas Paysera banko importas;-Optimizuota programos greitaveika;-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;-Schemų grupėse pridėtas informacinis stulpelis „Paskutinis redagavęs vartotojas“;-Sudubliavus dokumentą, jį atidarius ištrinamas dokumento numeris (siekiant išvengti nesutapimų i.SAF);-Pridėtas funkcionalumas […]

V. 5.104.114 -Pridėtas funkcionalumas, leidžiantis vartotojui pasikeisti savo slaptažodį, paspaudus ant savo vardo ir pavardės laukelio;-Patobulintos „Pelno (nuostolių)“ ir „Bandomoji pelno (nuostolių)“ ataskaitos;-Sąskaitų faktūrų siuntimo e. paštu lange pridėtas siuntimo istorijos skyrelis;-Patobulinta „Likučių sumos pagal dokumentus ir korespondencijas“ ataskaita;-Patobulinta išskaitos suvesti priskaitymų darbuotojams dokumentuose;-Bendruosiuose žurnaluose pridėtas mygtukas „Kurti mokėjimus“ PVM uždarymo operacijoms;-Patobulintas filtrų atvaizdavimas pardavimų […]

V. 5.96.106 -Patvirtintiems dokumentams pradėta leisti nuimti „Netraukti į i.SAF“ varnelę;-Pridėta galimybė išsaugoti slaptažodį prisijungiant prie programos;-Patobulintas filtravimas skiltyje „Gamyba“;-Pridėta nauja grafinė pardavimų ataskaita „Stulpelinė diagrama pagal dienas“;-Patobulintas prekių kiekio įkėlimas spausdinant etiketes;-Pridėta spausdinimo forma pinigų priėmimo kvitams;-Ilgalaikio turto vertės padidinimo dokumentuose pradėta imti paskutinė mėnesio savikaina;-Patobulinta GPM312 forma, kuomet joje dalyvauja mokėjimai pavedimai ir […]

V 5.93.102 -Vartotojų redagavime pridėtas leidimas „Matyti DU duomenis“. Dėmesio: tam, kad matytumėte buhalterinius duomenis, užsidėkite šį leidimą per Duomenys → Vartotojai → pasirinkite vartotoją → Leidimai;-Optimizuotas varnelių reikšmių perkėlimas spausdinimo šablonų lange;-Dažniausiai naudojamos spausdinimo formos papildytos galimybe pridėti darbuotojo parašą;-Patobulintas Shopify integracijos papildomų sandėlių likučių siuntimas;-Pridėtas įspėjimas, kuomet mokėjimas siejamas su praėjusio laikotarpio avanso […]