V.5.134.158

V.134.158

-Pridėta galimybė nustatymų paieškoje ieškoti be lietuviškų rašmenų;
-Skaičiuojant kompensaciją darbuotojui už nepanaudotas atostogas, leidžiama rinktis einamąjį ir du paskutinius mėnesius arba tris paskutinius mėnesius;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Į dokumentų archyvą pridėta galimybė pasirinkti kelis siuntėjus arba gavėjus vienam įrašui;
-Pridėta GPAIS kontrolė, neleidžianti pasirinkti seno klasifikatoriaus, jei tiekimo data nuo 2022-01-01 ir atvirkščiai;
-EDI apsikeitime matavimo vnt. laukas padarytas neprivalomu;
-GPAIS produktų filtre pridėtas tiekimo datos pradžios filtras;
-Pridėta galimybė pakeisti programos kalbą prisijungimo lange;
-Pridėtas nustatymas „Ignoruoti kainų pokytį auto gamyboje“, kuris nenaudoja žaliavų kainų skaičiuojant gaminio kainą;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Patobulintas algalapio datos ir valandų skaičiaus atvaizdavimas;
-Pridėtas mygtukas, leidžiantis pakeisti dokumentų datą iš sąrašo;
-Sukurta kontrolė, neleidžianti du kartus įvesti tos pačios banko sąskaitos;
-Patobulinta išskaitos funkcija darbuotojo kortelėje;
-Pridėta funkcija sukurti komisinį mokėjimą iš mokėjimo pavedimo arba mokėjimo pavedimo iš klientų, numatytas schemas galima pasirinkti buhalterijos nustatymuose;
-Pridėtas stulpelių išdėstymo atsiminimas apmokėjimų priskyrimo lange;
-Optimizuota programos greitaveika;
-Schemų revizija papildyta objekto kodo, kliento filtrais;
-Atnaujinti dienpinigių tarifai;Pridėtas informacinis stulpelis „Skola“ į pirkimų ir pardavimų sąrašus;
-Iš programos klientui siunčiant daugiau, nei vieną dokumentą e. paštu, jie sujungiami į vieną failą.

Komentarai uždaryti.