V 5.89.91 -Galimybė redaguoti komentaro, adreso, tikimasi datos dokumento laukus patvirtintiems dokumentams;-Optimizuotas duomenų eksporto lango dydis;-Galimybė auto uždaviniuose nurodyti tikslų įvykdymo laiką;-Pataisytas numatytojo agento pritaikymo mechanizmas;-Optimizuotas Shopify kainų importas;-Patobulintas perkainavimo mechanizmas;-Galimybė sukurti auto uždavinius perkainavimo dokumentams;-Pataisytas pardavimo dokumentų filtras;-Darbo užmokesčio priskaitymuose pridėta mokėjimų istorija;

V 5.67.61 – Prekių judėjimo ataskaitoje pataisytas likučių sumos skaičiavimo mechanizmas;– Atnaujinta 1-SD forma pagal naujausius reikalavimus;– Likučių ataskaitoje pataisytas grąžinimų per kasą atvaizdavimas;– Patobulintas kodų generatorių atvaizdavimas;– Patobulintas GPAIS klaidos pranešimo atvaidavimas;– Optimizuotas Magento prekių siuntimas ir kainų atnaujinimas;– Pataisytas numatytasis barkodo pasirinkimas pardavimo dokumentuose;– i.SAF eksporte sukurtas langelis, leidžiantis pažymėti visus pasirinkimus;– Patobulintas […]

V 5.59.50 -Optimizuotas DU mokėjimų kūrimas, kuomet įsimenamos paskutinės parinktys;-Patobulintas prekių rezervavimo mechanizmas;-Patobulintas bendrojo žurnalo atsinaujinimo mechanizmas;-Pardavimo dokumentuose pridėtas apmokėjimo būsenos filtras;-Nustatymuose pridėti grąžinimo dokumentų kodų generatoriai;-Patobulintas prekių importas, naudojant apsikeitimo funkcionalumą;-Patobulintas e. komercijos platformos Varlės apsikeitimas, vedant barkodinę apskaitą;-Patobulintas rūšiavimas pirkimo dokumentų sąraše;-Patobulintas pirkimų grąžinimo mechanizmas;-Schemose užblokuota galimybė naudoti neregistruojamas sąskaitas;-Patobulinta pelno (nuostolių) ataskaita;-Sukurtas […]

V 5.34.45 – Pridėta vartotojo kalbos pasirinkimo galimybė;– Optimizuotas „Likučių ataskaitoje“ kiekių stulpelio informacijos atvaizdavimas;– Atlyginimų išmokėjimų žiniaraštyje pridėtas papildomas filtras „Pajamų rūšies konstanta“;– Optimizuotas SAF-T ir I.SAF duomenų generavimo mechanizmas;– Patobulintas pirkimo ir pardavimo dokumentuose nuolaidos pritaikymo mechanizmas;– El.laiškų siuntimo funkcionalumas papildytas galimybe siųsti laiškus su tuščiu teksto lauku;– Pardavimo dokumentuose patobulintas informacijos atvaizdavimas […]

V 5.51.42 – Optimizuoti redaguojamų balanso ataskaitos laukų pasirinkimai;– Pridėtas tiesioginis pardavimo dokumentų siuntimo funkcionalumas iš programos gavėjui;– Tiesioginis dokumentų siuntimo funkcionalumas papildytas nauju lauku “Siųsti kopiją siuntėjui”;– Automatizuotas intrastato papildomo mato vieneto automatinis parinkimas pagal intrastato kodą;– Optimizuota integracija su platforma „Pigu.lt”;– Patobulintos integracijos su e-komercijos platformomis „Prestashop“ bei „Woocommerce“;– Pašalintas draudimas įvesti mažesnį […]

V. 5.28.19 – Optimizuotas intrastato duomenų eksportas;– Patobulintas integracijos su e-komercijos platforma „Opencart“ funkcionalumas;– Pakoreguotos ataskaitos: „Ilgalaikis turto nusidėvėjimo ataskaita su likutine verte“, „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ataskaita. Išsami.“;– Optimizuotas tiekėjų išlaidų įtraukimas į PVM knygą;– Pašalinta galimybė įtraukti serijinį numerį į dokumentą, kuris yra įtrauktas (rezervuotas) kitame dokumente;– Pagerinta prekių atidarymo mechanizmo greitaveika;– Pataisytas priskaitymų […]

V 5.21.13 – Ataskaitose „Pirkimai pagal PVM“ ir „Pardavimai pagal PVM“ pridėtas naujas filtras „PVM klasifikatorius“; – Patobulinta pardavimo dokumentų įvestis; – Pašalinta galimybė ištrinti numatytąją konstantą; – Prekių eksporto į e-parduotuves operacijos lange pridėtas veiklus mygtukas „Atgal“; – Optimizuota buhalterinių schemų užkrovimo klasė; – Pašalinta galimybė pakeisti buhalterines schemas dokumentuose už darbinio laikotarpio ribų; […]

V. 5.18.1 – DU priskaitymų korekcija dėl NPD taikymo; – Atnaujinti atostogų įsakymų spausdinimo šablonai; – Atributų saugojimo mokėjimuose korekcija; – Optimizuotas i.SAF duomenų formavimas; – Optimizuota automatinio barkodo generavimo greitaveika; – Ataskaitoje „Skolų ataskaita pagal pirkimus ir pardavimus“ pridėta galimybė pasirinti „Apmokėti iki“ laikotarpį; – Pakoreguotos ataskaitos: „Detali pirkimų ataskaita“, „Suminė pirkimų ataskaita“, „Pirkimų […]

V 5.12.4 – Pakoreguotas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“: atvaizduojami kiekiai įtraukiant rezervuotas prekes, pakoreguotos savikainos sumos; – Patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su e-komercijos platforma „Woocommerce“; – Pakoreguota avansų apyskaita; – Pataisytas mokėjimų importas; – Pataisytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo registras; – Pakoreguotos duomenų apsikeitimo operacijos; – Pardavimo dokumente pridėta galimybė priskirti garantiją prekės eilutei; – Pakoreguotos […]