V 5.93.102

V 5.93.102

-Vartotojų redagavime pridėtas leidimas „Matyti DU duomenis“. Dėmesio: tam, kad matytumėte buhalterinius duomenis, užsidėkite šį leidimą per Duomenys → Vartotojai → pasirinkite vartotoją → Leidimai;
-Optimizuotas varnelių reikšmių perkėlimas spausdinimo šablonų lange;
-Dažniausiai naudojamos spausdinimo formos papildytos galimybe pridėti darbuotojo parašą;
-Patobulintas Shopify integracijos papildomų sandėlių likučių siuntimas;
-Pridėtas įspėjimas, kuomet mokėjimas siejamas su praėjusio laikotarpio avanso apyskaitos dokumentu;
-Informacinis mokėjimų langas dokumentų sąrašų apačioje papildytas stulpeliu „Dokumento suma“;
-Optimizuotas GPAIS failų siuntimas naudojant žiniatinklio paslaugą;
-Patvirtintame avanso apyskaitos dokumente nebegalima keisti pajamų rūšies kodo;
-Patobulintas dubliavimas iš sąrašo Bendruosiuose Žurnaluose;
-Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitose pridėti datos pasirinkimo mygtukai „Mėnuo“, „Pask. mėnuo“, „Metai“, „Pask. metai“;
-Patobulintas individualių DU tarifų atvaizdavimas GPM312 formoje;
-Pirkimų ir pardavimų sąrašai papildyti informaciniu stulpeliu „Mokėti iki“;
-Atidaryti dokumentą galima dvigubai spustelėjus ant jo būsenos;
-Prekės istorija papildyta informaciniu stulpeliu „Dok. tipas“;
-Optimizuota sąrašų greitaveika;
-Optimizuotas agento parinkimas, kuomet dokumentas atkeliauja iš kasos;
-Mokėjimo dokumentai papildyti mygtuku, leidžiančiu sukeisti Kliento ir Mokėjimo gavėjo (arba Mokėtojo) reikšmes;

Komentarai uždaryti.