V 5.111.124

V 5.111.124

-Patobulinta prekių judėjimo ataskaita, kuomet atliekami veiksmai praėjusiame laikotarpyje;
-Neaktyvūs sandėliai pradėti slėpti iš prekių kainodaros skilties;
-Patobulintas prekių eksporto grupių veikimas;
-Tabelyje pradėtas atvaizduoti kiekvieno darbuotojo atostogų likutis;
-Pridėta galimybė spausdinti daugiau, nei vieno žmogaus atostogas tabelyje vienu kartu;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Į pirkimų sąrašą pridėti informaciniai stulpeliai „Priedas“ ir „Patikrinta“;
-Įkeliant pirkimo dokumentą per PDF pirkimų importą, prie dokumento automatiškai prisegamas PDF failas;
-Mokėjimų sąrašuose pridėtas filtras „Sudengti su savimi“, kurį pritaikius rodomi visi dokumentai, įskaitant sudengtus su savimi;
-Priskaitymų darbuotojams dokumente pridėtas informacinis stulpelis „Atostogų likutis“;
-Optimizuota programos greitaveika;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Priskaitymų darbuotojams sąraše pridėtas informacinis stulpelis „Nesudengta suma“;
-Bandant išsaugoti tuščią schemą, metamas klaidos pranešimas.

Komentarai uždaryti.