V. 5.114.140

V. 5.114.140

-Klientų sąraše pridėtas informacinis stulpelis „Pask. redaguota“;
-Patobulintas mokėjimų sukūrimas iš priskaitymo dokumento vidaus;
-Prekių sąraše esanti Ctrl + F paieška papildyta raktažodžio ieškojimu prekės pavadinime;
-Patobulintas vietų dokumentų klaidos, kuomet trūksta prekių, atvaizdavimas;
-Pridėta galimybė importuoti GPAIS informaciją į prekių korteles per Apsikeitimo funkcionalumą;
-Pridėtas draudimas keisti prekės matavimo vienetus, jeigu prekė yra sujudėjusi;
-Patobulinta ataskaita „Ilgalaikio turto apskaitos kortelė“;
-Patobulintas pasirinktų buhalterinių sąskaitų atsiminimas ataskaitose;
-Auto uždaviniuose pridėta galimybė kurti dokumentus į ateitį iki pasirinktos pabaigos datos;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Pridėta galimybė nuimti pasirinktą schemą ilgalaikio turto nusidėvėjimo dokumentuose;
-Patobulinta kodų generatorių “Išlaikyti seką” funkcija;
-Sukurtas ilgalaikio turto nusidėvėjimo funkcionalumas, kuris automatiškai prideda naujų ilgalaikio turto prekių eilutes į praėjusius laikotarpius;
-Pridėta galimybė spausdinti prekių grupes;
-Pridėtas avansų importavimas į priskaitymo dokumentus per mygtuką „Importuoti iš tabelio“ (mokėjime būtina pažymėti varnelę „Avansinis mokėjimas“);
-Pridėta galimybė trinti bendruosius žurnalus, neištrynus viduje esančių operacijų, jeigu jos įeina į darbinį periodą;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Patobulintas atostoginių skaičiavimas, kuomet trūksta duomenų iš paskutinių 3 mėnesių;
-Prekių importe iš CSV failo pridėta galimybė nurodyti numatytąjį barkodą.

Komentarai uždaryti.