V. 5.124.147

V. 5.124.147

-Vietų dokumentuose pridėtas funkcionalumas, leidžiantis pažymėtą kiekį eilučių pakeisti į tą pačią vietą;
-Kliento kortelėje pridėtas korespondencijų krepšelio atvaizdavimas (skola pagal korespondencijas);
-Bendrųjų žurnalų įrašus dabar galima atidaryti su dvigubu spustelėjimu;
-Blokuojamas vietų dokumentų kūrimas, kuomet dokumente nėra pridėtų prekių;
-Optimizuota programos greitaveika;
-Patobulintas avansų valdymas tiek iš mokėjimo, tiek iš priskaitymo darbuotojams dokumentų;
-Vietų dokumente pridėtas dokumento tipo, iš kurio vietų dokumentas buvo sukurtas, atvaizdavimas;
-Patobulintas „Likučių ataskaitos“ atvaizdavimas, kuomet vedama barkodinė apskaita;
-Pašalinti seni GPAIS pakuotės rūšies klasifikatoriai;
-Pridėtas mygtukas, leidžiantis pasirinkti mokėjimų datą, kuomet kuriami mokėjimai iš pirkimo dokumentų sąrašo;
-Patobulintas kodų generatorių funkcionalumas;
-Priskaitymo dokumentuose pridėtas mėnesių pavadinimų atvaizdavimas vietoj „MĖN 1 DU“, „MĖN 2 DU“ ir „MĖN 3 DU“;
-Patobulinta sąsaja tarp mokėjimo ir jo sudengimo, kuomet mokėjimo pavedime pakeičiama mokama suma;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Pridėtas funkcionalumas, leidžiantis pilnai uždaryti PVM (susikuria centų mokėjimas į reikiamą pusę);
-Inventorizacijos dokumentuose galima pridėti grupes iš eksporto grupių;
-Patobulintas klientų adresų pasirinkimo mechanizmas;
-Atnaujintos 2024 metų darbo užmokesčio konstantos;
-Patobulintas darbuotojų sąrašo atvaizdavimas darbo užmokesčio priskaitymo dokumente;
-Suvienodintas datų atvaizdavimas „Pelno (nuostolių) ataskaitoje“;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Pašalinti „Traukti į skolą“ ir „Netraukti į skolą“ filtrai.

Komentarai uždaryti.