V 5.109.121

V 5.109.121

-Pridėta galimybė dokumentų archyve esančius dokumentus pasirašyti su e. parašu;
-Optimizuoti schemų grupėse esantys filtrai;
-Patobulintas informacijos atvaizdavimas mažesniems ekranams;
-Pridėta galimybė nurodyti numatytus GPM ir Sodros kodus programos nustatymuose;
-Optimizuotas Paysera banko importas;
-Optimizuota programos greitaveika;
-Patobulintas vartotojo sąsajos patogumas;
-Schemų grupėse pridėtas informacinis stulpelis „Paskutinis redagavęs vartotojas“;
-Sudubliavus dokumentą, jį atidarius ištrinamas dokumento numeris (siekiant išvengti nesutapimų i.SAF);
-Pridėtas funkcionalumas kliento kortelėje pagal PVM kodą nustatantis kliento šalį ir regioną;
-Adresų suvestyje pridėtas automatinis adreso užbaigimas;
-Dokumentų sąraše leidžiama pakeisti dokumento schemą, neįėjus į dokumento vidų;
-Optimizuotas atostogų apskaitos skaičiavimas pagal darbuotojo darbo stažą;
-Sukurtas vartotojo sąryšis su darbuotoju – vieną darbuotoją galima priskirti vienam vartotojui;
-Patobulintas SEPA mokėjimų eksportas, kad atsižvelgtų į dengiamo kliento laukelį;
-Į mokėjimo pavedimų ir mokėjimo pavedimų iš klientų schemas pridėtos varnelės „Mokėtojas vietoj kliento“ ir „Gavėjas vietoj kliento“;
-Ilg. turto savikaina prekės nusidėvėjimo skyrelyje atsiranda automatiškai, patvirtinus pirkimo dokumentą;
-WooCommerce apsikeitime pridėta galimybė importuoti detalesnį adresą (šalį, miestą, gatvę, namo nr., pašto kodą);
-Patobulintas SEPA importas, kuomet su mokėjimu susietas daugiau, nei vienas pardavimo dokumentas;
-Į pirkimų sąrašą pridėti informaciniai stulpeliai „Priedas“ ir „Patikrinta“;
-Įkeliant pirkimo dokumentą per PDF pirkimų importą, prie dokumento automatiškai prisegamas PDF failas;
-Mokėjimų sąrašuose pridėtas filtras „Sudengti su savimi“, kurį pritaikius rodomi visi dokumentai, įskaitant sudengtus su savimi;
-Priskaitymų darbuotojams dokumente pridėtas informacinis stulpelis „Atostogų likutis“;
-Priskaitymų darbuotojams sąraše pridėtas informacinis stulpelis „Nesudengta suma“;

-Bandant išsaugoti tuščią schemą, metamas klaidos pranešimas.

Komentarai uždaryti.