V 5.14.6

V 5.10.46

 • Pakoreguotas duomenų eksportas – Intrastate atsižvelgiama į grąžinimo dokumentus;
 • Klientų sąraše pridėtas stulpelis „Adresas“;
 • Greitajame prekės įvedimo lange pridėta automatinio kodų -generatoriaus skiltis;
 • Pašalintas privalomas įmonės kodo įvedimas kliento kortelėje;
 • Pakoreguota DU mokėjimo lango greitaveika;
 • Perkėlimo dokumentuose suvienodintos kainų perkėlimo varnelių eiliškumas tarp dokumento ir prekės kortelės;
 • Patobulinta nurašymo dokumentų greitaveika;
 • Klientų kortelėje pridėtas pašto kodo laukas;
 • Pakoreguotos ataskaitos: „Prekių judėjimo ataskaita“, „Darbo užmokesčio suvestinė“, „Skolų ataskaita šiai dienai“, „Likučių ataskaita“, „Sąskaitų apyvarta“, „PVM knyga“,
  „Pinigų priėmimo kvitai“, „Operacijų žurnalas“, „Pirkimo dokumentai“, „Balansas“, „Perkainavimo ataskaita“
 • Pridėta atnaujinta komercinio pasiūlymo spausdinimo forma;
 • Patobulintas atvirkštinio PVM mokėjimo sukūrimas;
 • Patobulintas atostogų žiniaraštis;
 • Prekės kortelėje, brūkšninių kodų ir kainodaros skiltyse, pridėtas paieškos laukas;
 • Patobulinta komplektavimo specifikacijos greitaveika;
 • Patobulinta BOM greitaveika;
 • Patobulinta integracijos su e-komercijos platforma Woocommerce greitaveika;
 • Pakoreguotas e-komercijos platformos „Shopify“ likučių eksportas;
 • Avanso apyskaitoje pridėta galimybė pasirinkti atskaitingą asmenį iš išskleidžiamojo sąrašo;
 • Patobulinta inventorizacijos proceso greitaveika;
 • Pridėta galimybė redaguoti prekės istorijoje pasirinktą dokumentą.

Komentarai uždaryti.