V 5.85.86 -Patobulintas pirkimo dokumentų kūrimas, kuomet naudojamas „trūksta likučio“ pieštukas;-Patobulintos ataskaitos „Sąskaitų apyvarta“ ir „Skolos pagal dokumentus ir korespondencijas“, kad įsimintų parinktas sąskaitas;-Patobulintas prekių pridėjimas, kuriant netuščią prekių dokumentą, kad nepridėtų neaktyvių prekių;-Optimizuotas automatinis apsikeitimas su e. parduotuvėmis, kuomet nepažymimos siunčiamos prekės;-Kuriant atskaitingų asmenų mokėjimus iš pirkimo dokumentų, pridėti trys avanso apyskaitos dokumento datos […]

V.5.78.75 – Lange „Skolų užskaitymas“ atnaujinti informaciniai stulpeliai: „Pard. suma“, „Nepanaudotas pard. likutis“, „Pirk. suma“, „Nepanaudotas pirk. likutis“;– Atnaujinti GPAIS klasifikatoriai pagal naujausius reikalavimus;– Lange „Naujas skolų užskaitymas“ pridėta galimybė sudengti dviejų skirtingų klientų skolas;– DU priskaitymuose įvesta dokumentų numerių kontrolė;– Patobulintas pirkimo dokumentų ir likučių ataskaitų kiekis ir savikainos sumos vientisumas;– Lange „Naujas skolų […]

V 5.74.72 – Patobulintas išvežimo intrastato ataskaitų teikimo mechanizmas;– Optimizuotos integracijos su e-komercijos platformomis: „Shopify“, „Discogs“, „Prestashop“;– Integracijoje su „Shopify“ platforma pridėta galimybė išsiųsti nuolaidines kainas;– Pirkimo dokumentuose patobulintas valiutos atvaizdavimo mechanizmas;– Eksporto grupėse, prekių pridėjimo lange, pridėtas naujas stulpelis „Bendras likutis“;– Eksporto grupėse, prekių pridėjimo lange, pridėta galimybė peržiūrėti, kurios prekės jau yra parinktos;– […]

V.5.72.66 – Pridėtas naujas dokumentų spausdinimo šablonas „Sąskaita faktūra ne PVM mokėtojui“;– Pardavimo, perkėlimo ir nurašymo dokumentuose, prekių pasirinkimo lange, laukelis „Likutis>0“ padarytas kaip numatytasis;– Optimizuotas el.laiško teksto rašymo iš naujos eilutės sąrankos atvaizdavimas;– Pardavimo dokumentuose optimizuotas dokumentų parinkimo lango „Dokumento suma valiuta“ eilutės atvaizdavimas;– Nurašymo dokumentuose optimizuotas „Auto. pirkimo kūrimas“ eilutės pažymėjimas;– Optimizuotas permokos […]

V 5.64.55 – Optimizuotas e-komercijos platformos „Woocommerce“ prekių eksportas;– Patobulintos ataskaitos: „Prekių judėjimo ataskaita“;– Patobulintas dokumentų kūrimo užsienio valiuta pristatymo išlaidų konvertavimo mechanizmas;– Klientų lange pridėtas naujas funkcionalumas „Siųsti skolos priminimą“;– Klientų lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Paskutinio skolų priminimo siuntimo data“;– Optimizuotas prekių grupių paieškos pagal pavadinimą mechanizmas;– Optimizuotas prekių perkėlimo su barkodine apskaita […]

V 5.44.39 – Kliento kortelėje pridėta galimybė pašalinti priskirtą kainų lygį;– Optimizuotas tabelyje nedarbo dienų atvaizdavimas;– Patobulintas darbo dienų atvaizdavimas savaitiniame darbo grafike;– Pardavimo dokumente, “Kaina” stulpeliuose, optimizuotas greitasis eilučių sumos atvaizdavimo mechanizmas;– Optimizuotas naujo mokėjimo sudengimo su DU priskaitymu mechanizmas;– Patobulintas PDF importo dokumentų ištrynimo mechanizmas;– Intrastato įvežimo eksporto faile pridėtas naudotojo el.paštas;– Neleidžiamas […]

V 5.42.37 – Ilgalaikio turto nusidėvėjimo registravimo lange patobulintas stulpelio „Nusidėvėjimas“ skaičių apvalinimas;– Optimizuotas PVM sąskaitų uždarymas;– Prekių parinkimo lange pridėta galimybė rodyti daugiau nei 100 prekių;– Optimizuotas „Shopify“, „Prestashop“ bei „Woocommerce“ prekių eksportas;– Klientų lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Pask. skolų suderinimo akto siuntimo data“;– Optimizuotas nuolaidų apskaičiavimo mechanizmas dokumentuose;– Skolų užskaitymo lange patobulintas […]

V 5.40.33 – Sukurtas naujas avansinės apyskaitos spausdinimo šablonas „Avansinė apyskaita su dokumentų nr.“;– Pridėtas naujas funkcionalumas „PDF pirkimų importas“, kuris automatiškai sugeneruoja dokumentą pagal importuotą PDF failą;– Pardavimo dokumentų automatinis siuntimas auto uždavinių pagalba per „Amazon“;– Mokėjimo pavedimuose iš klientų pridėtas naujas filtras „Sudengta su nepatvirtintais“;– Avanso apyskaitos lange pridėtas naujas stulpelis „Pajamų rūšies […]

V 5.37.31 – Pardavimo dokumentų automatinis siuntimas auto uždavinių pagalba per „Amazon“;– Patobulintas duomenų apsikeitimas su „Discogs“ platforma;– Patobulintas grąžinimo dokumentų atitvirtinimo funkcionalumas;– Optimizuotas ataskaitos „Sąskaitų apyvarta“ sąskaitų filtro paieškos mechanizmas;– Patobulintas prekių kortelėje, GPAIS skiltyje, vienkartinės pakuotės žymėjimo mechanizmas;– Avansinėje apyskaitoje pridėtas naujas mygtukas „€“, kuris sukuria naują mokėjimą;– Optimizuotas ilgalaikio turto vertės padidinimo […]

V 5.35.27 – Optimizuotas etikečių spausdinimo iš pirkimo dokumentų mechanizmas;– Pridėta galimybė ikonos pagalba pasirinkti visus sandėlius;– Pridėtas automatinis vartotojo pasirinktų sandėlių atsiminimo funkcionalumas kiekvieną kartą prisijungus prie programos;– Patobulintas darbo užmokesčio importas;– Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimų ataskaita“, „Nesudengtų mokėjimų ataskaita“, „Darbo užmokesčio žiniaraštis“, „Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas“;– Optimizuotas skolų užskaitymo lange informacijos atvaizdavimas;– Avansinės apyskaitos […]