V 5.44.39 – Kliento kortelėje pridėta galimybė pašalinti priskirtą kainų lygį;– Optimizuotas tabelyje nedarbo dienų atvaizdavimas;– Patobulintas darbo dienų atvaizdavimas savaitiniame darbo grafike;– Pardavimo dokumente, “Kaina” stulpeliuose, optimizuotas greitasis eilučių sumos atvaizdavimo mechanizmas;– Optimizuotas naujo mokėjimo sudengimo su DU priskaitymu mechanizmas;– Patobulintas PDF importo dokumentų ištrynimo mechanizmas;– Intrastato įvežimo eksporto faile pridėtas naudotojo el.paštas;– Neleidžiamas […]

V 5.42.37 – Ilgalaikio turto nusidėvėjimo registravimo lange patobulintas stulpelio „Nusidėvėjimas“ skaičių apvalinimas;– Optimizuotas PVM sąskaitų uždarymas;– Prekių parinkimo lange pridėta galimybė rodyti daugiau nei 100 prekių;– Optimizuotas „Shopify“, „Prestashop“ bei „Woocommerce“ prekių eksportas;– Klientų lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Pask. skolų suderinimo akto siuntimo data“;– Optimizuotas nuolaidų apskaičiavimo mechanizmas dokumentuose;– Skolų užskaitymo lange patobulintas […]

V 5.40.33 – Sukurtas naujas avansinės apyskaitos spausdinimo šablonas „Avansinė apyskaita su dokumentų nr.“;– Pridėtas naujas funkcionalumas „PDF pirkimų importas“, kuris automatiškai sugeneruoja dokumentą pagal importuotą PDF failą;– Pardavimo dokumentų automatinis siuntimas auto uždavinių pagalba per „Amazon“;– Mokėjimo pavedimuose iš klientų pridėtas naujas filtras „Sudengta su nepatvirtintais“;– Avanso apyskaitos lange pridėtas naujas stulpelis „Pajamų rūšies […]

V 5.37.31 – Pardavimo dokumentų automatinis siuntimas auto uždavinių pagalba per „Amazon“;– Patobulintas duomenų apsikeitimas su „Discogs“ platforma;– Patobulintas grąžinimo dokumentų atitvirtinimo funkcionalumas;– Optimizuotas ataskaitos „Sąskaitų apyvarta“ sąskaitų filtro paieškos mechanizmas;– Patobulintas prekių kortelėje, GPAIS skiltyje, vienkartinės pakuotės žymėjimo mechanizmas;– Avansinėje apyskaitoje pridėtas naujas mygtukas „€“, kuris sukuria naują mokėjimą;– Optimizuotas ilgalaikio turto vertės padidinimo […]

V 5.35.27 – Optimizuotas etikečių spausdinimo iš pirkimo dokumentų mechanizmas;– Pridėta galimybė ikonos pagalba pasirinkti visus sandėlius;– Pridėtas automatinis vartotojo pasirinktų sandėlių atsiminimo funkcionalumas kiekvieną kartą prisijungus prie programos;– Patobulintas darbo užmokesčio importas;– Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimų ataskaita“, „Nesudengtų mokėjimų ataskaita“, „Darbo užmokesčio žiniaraštis“, „Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas“;– Optimizuotas skolų užskaitymo lange informacijos atvaizdavimas;– Avansinės apyskaitos […]

V 5.33.24 – Patobulintas darbo užmokesčio priskaitymų lange Darbuotojų/Klientų filtravimo mechanizmas;– Pridėta galimybė nustatymuose pasirinktiems darbuotojams priskirti individualius darbo užmokesčio tarifus;– Patobulintas individualaus DU tarifo atvaizdavimas GPM312 formoje;– Prekės kortelėje pridėta galimybė nurodyti taros daugiklį;– Pašalinta galimybė keisti individualų tarifą darbuotojo priskaitymo lange po dokumento patvirtinimo;– Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimai pagal PVM“, „Pirkimai pagal PVM“, „Darbo […]

V 5.30.22 Patobulintas darbo užmokesčio priskaitymų lange Darbuotojų/Klientų filtravimo mechanizmas; Pridėta galimybė nustatymuose pasirinktiems darbuotojams priskirti individualius darbo užmokesčio tarifus; Patobulintas individualaus DU tarifo atvaizdavimas GPM312 formoje; Prekės kortelėje pridėta galimybė nurodyti taros daugiklį; Pašalinta galimybė keisti individualų tarifą darbuotojo priskaitymo lange po dokumento patvirtinimo; Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimai pagal PVM“, „Pirkimai pagal PVM“, „Darbo užmokesčio […]

V 5.30.21 – Pridėta integracija su „Discogs“;– Savaitiniame darbo grafike pridėta galimybė pažymėti, jeigu darbuotojas dirba vieną savaitę;– Darbo užmokesčio priskaitymuose patobulintas apmokėjimo atvaizdavimas;– Prekių lange pridėtas naujas filtras: minimalus prekių kiekis didesnis už likutį po rezervacijos;– Darbo užmokesčio mokėjimų kūrimo lange pridėta galimybė varnele pažymėti darbuotojus;– Optimizuota inventorizacijos operacija;– Dokumentuose pridėta greita mokėjimų ir […]

V 5.27.18 – Dokumentuose pridėta kliento paieškos galimybė pagal klientui priskirtą kodo lauką;– „Balansas“ ir „Pelno nuostolio ataskaitoje“ pakoreguota numatytoji data: nuo einamųjų metų pradžios iki einamojo mėnesio;– Patobulintas duomenų importas į inventorizaciją iš tarpinių dokumentų;– Optimizuota ataskaitų „Prekių požymių“ skilties filtracija;– Mokėjimuose pridėta galimybė pasirinkti ne tik datą, bet ir laiką;– Optimizuota navigacija tarp […]

V 5.10.46 Pakoreguotas duomenų eksportas – Intrastate atsižvelgiama į grąžinimo dokumentus; Klientų sąraše pridėtas stulpelis „Adresas“; Greitajame prekės įvedimo lange pridėta automatinio kodų -generatoriaus skiltis; Pašalintas privalomas įmonės kodo įvedimas kliento kortelėje; Pakoreguota DU mokėjimo lango greitaveika; Perkėlimo dokumentuose suvienodintos kainų perkėlimo varnelių eiliškumas tarp dokumento ir prekės kortelės; Patobulinta nurašymo dokumentų greitaveika; Klientų kortelėje […]