V 5.27.18 – Dokumentuose pridėta kliento paieškos galimybė pagal klientui priskirtą kodo lauką;– „Balansas“ ir „Pelno nuostolio ataskaitoje“ pakoreguota numatytoji data: nuo einamųjų metų pradžios iki einamojo mėnesio;– Patobulintas duomenų importas į inventorizaciją iš tarpinių dokumentų;– Optimizuota ataskaitų „Prekių požymių“ skilties filtracija;– Mokėjimuose pridėta galimybė pasirinkti ne tik datą, bet ir laiką;– Optimizuota navigacija tarp […]

V 5.10.46 Pakoreguotas duomenų eksportas – Intrastate atsižvelgiama į grąžinimo dokumentus; Klientų sąraše pridėtas stulpelis „Adresas“; Greitajame prekės įvedimo lange pridėta automatinio kodų -generatoriaus skiltis; Pašalintas privalomas įmonės kodo įvedimas kliento kortelėje; Pakoreguota DU mokėjimo lango greitaveika; Perkėlimo dokumentuose suvienodintos kainų perkėlimo varnelių eiliškumas tarp dokumento ir prekės kortelės; Patobulinta nurašymo dokumentų greitaveika; Klientų kortelėje […]

– Skolų suderinimo spausdinimo forma atnaujinta. – Duomenų eksporte pataisytas kalendoriaus išrinkimas. – GPM312 ir SAM deklaracijos atnaujintos. – Atnaujinta shopify integracija. – “Pardavimai pagal žymę” ir “Pardavimai pagal pelną”  ataskaitos pataisytos. – Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto atnaujinimas. – Atnaujintas dokumentų sudengimo mechanizmas. – Atnaujintos ataskaitos su vienu datos pasirinkimu. – Atnaujinti nuolaidų skaičiavimo mechanizmai […]

– Vietų likučių ataskaitos pataisymai; – Atnaujintas lokacijų redagavimas; – Atnaujinta „Ligos priskaitymų ataskaita“; – Atnaujinta funkcija dėl kainų kūrimo brūkšniniams kodams; – Darbo užmokesčio konstantų atnaujinimas; – Darbinio periodo atvaizdavimas; –  Atnaujinta GPAIS produktų eksporto funkcija; – Atnaujinta „Skolų ataskaita pagal datą“; – Atnaujintas nuolaidos skaičiavimo mechanizmas pirkimo ir pardavimo dokumentuose; – Atnaujintas DU […]

– Atnaujinta Pelno\nuostolio ir Balanso ataskaitos. Realizuota galimybė nurodyti laikotarpį nuo-iki. – Atnaujinti “Intrastato” ataskaitos duomenų filtrai. – Pridėtas komentaro laukas atskaitingo asmens kortelėje. – E-komercijos atnaujinimas importuojant klientų korteles iš “Woocomerce” platformos. – Geriausių klientų ataskaitoje galimybė įtraukti ir grąžinimo dokumentus. – Atnaujinta “Dokumentai pagal schemas” ataskaita. – Atnaujintas technologinių kortelių (BOM) duomenų importas. […]

– Pridėtas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“. – Pridėtas „SAF-T“ rinkmenų generavimas. – Pridėtas „Automatinių nuolaidų” funkcionalumas. – Pridėtas prekių svorio nuskaitymas iš svarstyklių per DCC. – Pridėtas avansinių mokėjimų iš „9oPoint“ automatinis schemų priskyrimas. – Pridėta „SSL apsauga“ atvaizdavimas visiems „9oAIR“ klientams. – Pridėta klientų priskyrimo pagal įmonės kodą galimybė. – Atnaujinta „GPM312“ metinės deklaracijos […]

– Atnaujinta “Nepanaudotų dokumentų numerių” ataskaita. – Langų judėjimas į šonus. – Pritaikytas apsauginis mechanizmas atitvirtinant avanso apyskaitos dokumentus. – Atnaujintas sistemos logotipas ir prisijungimo langas – Ataskaitų filtruose sandėliai atvaizduojami pagal abecėlę. – Dokumentuose papildomas komentaro laukas pavadinimu “Žymė” – Prekės kortelėje atvaizduojama rezervuotių kiekių savikainos suma. – Atnaujintos prekių likučių ataskaitos. – SAF-T […]

– Atnaujintas nuolaidų skaičiavimo mechanizmas – Skaidomi GPAIS duomenys dėl didelių duomenų kiekio. – Atnaujinti filtrų pasirinkimai. Pakeisti filtrų pavadinimai. – Galimybė pridėti papildomus atributus prie prekės kortelės. – Duomenų eksportas į woocomerce platformą atnaujintas. –  Atnaujinti auto-uždaviniai. – Atnaujintas POS apmokėjimo langas. – Perkelta varnelė kliento kortelėjė “Fizinis asmuo” – Sutvarkyta greitaveika prekės istorijoje. […]

– Atnaujintos sąskaitų apyvartos ataskaitos. – Atnaujintos prekių judėjimo ir prekių judėjimo pagal grupes ataskaitos. – Prekių likučių integracija su varle.lt ir atea.lt. – Atnaujintos  importo ir eksporto funkcijos pirkimo, pardavimo dokumentams iš CSV bylų. – Atnaujintas Prekių grupių importo ir eksporto funkcionalumas. – Ataskaitose atnaujinta klientų paieška. – Atnaujintas buhalterinių schemų grupių funkcionalumas. – […]

– Atnaujintos prekių judėjimo ir prekių judėjimo ataskaitos. Nuo šiol atsižvelgiama ir į rezervuotas prekes. – Atnaujintas atostogų apskaitos langas. – Atnaujinta pardavimo dokumentų tvirtinimo greitaveika. – Atnaujintas gamybos modulio greitaveikos mechanizmas – Atnaujintas dokumentų sudengimo langas. – Atnaujintas kliento banko sąskaitų įvedimo langas. – Atnaujintas “Tarpusavio atsiskaitymo”” Aktas/ataskaita. – Atnaujintas išsamios  skolų ataskaitos pagal […]