V 5.35.27

V 5.35.27

– Optimizuotas etikečių spausdinimo iš pirkimo dokumentų mechanizmas;
– Pridėta galimybė ikonos pagalba pasirinkti visus sandėlius;
– Pridėtas automatinis vartotojo pasirinktų sandėlių atsiminimo funkcionalumas kiekvieną kartą prisijungus prie programos;
– Patobulintas darbo užmokesčio importas;
– Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimų ataskaita“, „Nesudengtų mokėjimų ataskaita“, „Darbo užmokesčio žiniaraštis“, „Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas“;
– Optimizuotas skolų užskaitymo lange informacijos atvaizdavimas;
– Avansinės apyskaitos lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Padengimai pagal datą“;
– Avansinės apyskaitos lange, siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų, pašalinta galimybė ranka įvesti sumas eilutėse „Atsk. asmeniui simokėta ir „Atsk. asmuo grąžino“;
– Schemos redagavimo lange pridėtas schemos tipo atvaizdavimas;
– Patobulintas serijinių kodų generavimo mechanizmas, įtraukiant tiek raides, tiek ir skaičius;
– Pirkimo ir pardavimo dokumentuose pridėta galimybė greituoju būdu sumuoti stulpelio „Neapmokėta“ bendrąją sumą;
– Keliant dokumentus į avansinę apyskaitą, pridėta galimybė peržiūrėti keliamo dokumento būseną ir tipą;
– Optimizuota tabelio operacijų greitaveika;
– Inventorizacijos dokumentuose optimizuotas automatinis buhalterinės schemos priskyrimas;
– Perkainavimo dokumentuose keliant didesnį kiekį įrašų, pridėta galimybė vartotojui pasirinkti varnelės pagalba, ar rodyti kiekvienos prekės informaciją;
– Pinigų priėmimo kvituose optimizuotas varnelės „Įtraukti į avans. a. skaičiavimus“ veikimo mechanizmas;
– Skolų užskaitymo lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Grąžinimo dok.“;
– Patobulintas duomenų eksporto lange informacijos atvaizdavimas ir elementų išdėstymas;
– Patobulintas permokų-skolų atvaizdavimas mokėjimo pavedimuose;
– Patobulintas pozicijų atvaizdavimas mokėjimo pavedimuose;
– Darbo užmokesčio priskaitymuose pridėtas darbuotojo „Numatytojo atlyginimo“ atvaizdavimas;
– Patobulintas tarpinių dokumento importo lange informacijos atvaizdavimas;
– Atnaujintas 2022 metų NPD.

Komentarai uždaryti.