V 5.74.72

V 5.74.72

– Patobulintas išvežimo intrastato ataskaitų teikimo mechanizmas;
– Optimizuotos integracijos su e-komercijos platformomis: „Shopify“, „Discogs“, „Prestashop“;
– Integracijoje su „Shopify“ platforma pridėta galimybė išsiųsti nuolaidines kainas;
– Pirkimo dokumentuose patobulintas valiutos atvaizdavimo mechanizmas;
– Eksporto grupėse, prekių pridėjimo lange, pridėtas naujas stulpelis „Bendras likutis“;
– Eksporto grupėse, prekių pridėjimo lange, pridėta galimybė peržiūrėti, kurios prekės jau yra parinktos;
– Integracijų nustatymų lange pridėtas naujas pasirinkimas „Ignoruoti užsakymų importą“;
– Siekiant išvengti klaidų, pardavimo dokumentų išsaugojimo metu, pridėtas informacinis pranešimas, jeigu yra susietas mokėjimas, kuriame dalyvauja kitas klientas;
– Patobulintas darbuotojų atostogų atvaizdavimo mechanizmas;
– Suvienodintas šalių pavadinimų atvaizdavimas tiek klientų kortelėse, tiek pardavimų dokumentuose;
– Patobulintos „Pirkimai ir pardavimai“ ir „Pardavimų vidurio “ ataskaitos;
– E-komercijos prekių parinkimo lange patobulintas prekių parinkimo ir išsiuntimo mechanizmas;
– Pašalinta galimybė įtraukinėti į GPM313 neapmokestintų pajamų rūšį;
– Pridėta galimybė vidurinio klavišo paspaudimu susumuoti dokumentų sąraše pozicijų kiekius;
– Naujo perkainavimo dokumento kūrimo lange pridėti pasirinkimai „Perkainuoti visus barkodus“, „Perkainuoti nurodytus barkodus“ ;
– Avansinėje apyskaitoje patobulintas pajamų rūšies konstantos ištrynimo mechanizmas;
– Darbo užmokesčio dokumentuose optimizuotas dienpinigių normos pridėjimas;
– Pridėta galimybė leisti trinti mokėjimus, susietus su avansine apyskaita;
– Kliento kortelėse, „kontaktai“ skiltyje, pridėta apskrities pasirinkimo galimybė.

Komentarai uždaryti.