V 5.85.86

V 5.85.86

-Patobulintas pirkimo dokumentų kūrimas, kuomet naudojamas „trūksta likučio“ pieštukas;
-Patobulintos ataskaitos „Sąskaitų apyvarta“ ir „Skolos pagal dokumentus ir korespondencijas“, kad įsimintų parinktas sąskaitas;
-Patobulintas prekių pridėjimas, kuriant netuščią prekių dokumentą, kad nepridėtų neaktyvių prekių;
-Optimizuotas automatinis apsikeitimas su e. parduotuvėmis, kuomet nepažymimos siunčiamos prekės;
-Kuriant atskaitingų asmenų mokėjimus iš pirkimo dokumentų, pridėti trys avanso apyskaitos dokumento datos pasirinkimai: pirkimo data, šiandienos data ir paskutinio avanso apyskaitos dokumento data;
-Patobulintas WooCommerce pristatymo adreso nuskaitymas;
-Mokėjimai papildyti „Dengiamu klientu“, jog būtų galima su mokėjimu dengti kito kliento dokumentus;
-Lengvesniam sandėlių valdymui, sukurta ataskaita „Likučiai pagal dokumentus ir korespondencijas“;
-Mokėjimų sąrašai papildyti naujais informaciniais stulpeliais „Mokėtojas“ ir „Mokėjimo gavėjas“;
-Patobulintas „Pridėti dokumentus“ veikimas, kuomet dokumente dalyvauja du klientai;
-Atnaujintos darbo užmokesčio konstantos 2023 metams;
-Atostogų apskaita papildyta informaciniu stulpeliu „Atostogos pagal darbo stažą“;
-Mokėjimų pavedimų, kasos pajamos orderių ir pinigų priėmimo kvitų schemos papildytos varnele „Mokėtojas vietoj kliento“;
-Tabelio skiltis papildyta tabelio importu iš CSV failo, taip pat susirgimų importu iš Sodros XML failo;
-Darbuotojo skiltis papildyta pensijų tarifų importu iš Sodros XML failo.

Komentarai uždaryti.