V 5.44.39

V 5.44.39

– Kliento kortelėje pridėta galimybė pašalinti priskirtą kainų lygį;
– Optimizuotas tabelyje nedarbo dienų atvaizdavimas;
– Patobulintas darbo dienų atvaizdavimas savaitiniame darbo grafike;
– Pardavimo dokumente, “Kaina” stulpeliuose, optimizuotas greitasis eilučių sumos atvaizdavimo mechanizmas;
– Optimizuotas naujo mokėjimo sudengimo su DU priskaitymu mechanizmas;
– Patobulintas PDF importo dokumentų ištrynimo mechanizmas;
– Intrastato įvežimo eksporto faile pridėtas naudotojo el.paštas;
– Neleidžiamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai savikaina lygi nuliui;
– Optimizuotas likučių atvaizdavimas konkrečiai datai ataskaitoje „Likučių ataskaita“.

Komentarai uždaryti.