V 5.42.37

V 5.42.37

– Ilgalaikio turto nusidėvėjimo registravimo lange patobulintas stulpelio „Nusidėvėjimas“ skaičių apvalinimas;
– Optimizuotas PVM sąskaitų uždarymas;
– Prekių parinkimo lange pridėta galimybė rodyti daugiau nei 100 prekių;
– Optimizuotas „Shopify“, „Prestashop“ bei „Woocommerce“ prekių eksportas;
– Klientų lange pridėtas naujas informacinis stulpelis „Pask. skolų suderinimo akto siuntimo data“;
– Optimizuotas nuolaidų apskaičiavimo mechanizmas dokumentuose;
– Skolų užskaitymo lange patobulintas likučio atvaizdavimas stulpelyje „Nepanaudotas likutis“;
– DU priskaitymuose pridėta galimybė kurti bendrą mokėjimą visoms dienpinigių eilutėms;
– Pardavimo ataskaitose pridėta nauja stulpelinė diagrama „Stulpelinė diagrama pagal dienas“;
– Patobulintas „Prekių judėjimo ataskaitos“ išsaugojimas ir atvaizdavimas PDF formatu;
– Optimizuotas skolų suderinimo aktų siuntimo funkcionalumas klientams;
– Perkėlimo dokumentuose pridėjus eilutes patobulintas kiekio sumavimo mechanizmas;
– Pridėtas galimybė įterpti URL įrenginių redagavimo lange;
– Sąskaitų plane patobulintas sąskaitų atvaizdavimas;
– Pridėta galimybė vesti prekių brūkšninių kodus su tarpais;
– Avansinėje apyskaitoje paspaudus mygtuką „Sukurti likučio mokėjimą“, mokėjimo data nurodoma šios dienos su galimybe ją keisti;
– Pirkimo ir pardavimo dokumentuose pridėta galimybė įrašyti kainą 8 skaitmenų po kablelio tikslumu;
– Ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijose pašalinta galimybė ištrinti patvirtinto dokumento operacijas.

Komentarai uždaryti.