V 5.30.22

V 5.30.22

 • Patobulintas darbo užmokesčio priskaitymų lange Darbuotojų/Klientų filtravimo mechanizmas;
 • Pridėta galimybė nustatymuose pasirinktiems darbuotojams priskirti individualius darbo užmokesčio tarifus;
 • Patobulintas individualaus DU tarifo atvaizdavimas GPM312 formoje;
 • Prekės kortelėje pridėta galimybė nurodyti taros daugiklį;
 • Pašalinta galimybė keisti individualų tarifą darbuotojo priskaitymo lange po dokumento patvirtinimo;
 • Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimai pagal PVM“, „Pirkimai pagal PVM“, „Darbo užmokesčio apaskaitos žiniaraštis“,, „Nesudengtų mokėjimų ataskaita“; „Pardavimai pagal PVM“;
 • Nustatymų lange, „Buhalterija“ skiltyje, pridėta galimybė priskirti dv papildomas numatytasias schemas valiutos nuostoliams;
 • Atnaujintas prekių serijos numerių atvaizdavimo langas;
 • Pataisytas valiutos įtakos veikimo mechanizmas: neigiama valiutos įtaka sukuria mokėjimo pavedimą iš klientų, teigiama valiutos įtaka – mokėjimo pavedimą;
 • Patobulintas i.SAF tiekėjo išlaidų atvaizdavimas;
 • Kodų generatoriaus skiltyje pridėta kodų paieškos galimybė ir pritaikytas abėcėlinis rūšiavimas;
 • Patobulintas informacijos atvaizdavimas tabelyje;
 • Prekės istorijos lange pridėta galimybė “Įtraukti rezervuotus” dokumentus;
 • Dokumentų apmokėjimo būsenos skiltyje pridėtas skirtingo spalvingumo būsenos atvaizdavimas;
 • Darbo užmokesčio importo lange pridėta galimybė pasirinkti “Paskutinis mėnesio dokumentas”;
 • Avansinėje apyskaitoje pašalintas „Apsikeitimo“ galimybės mygtukas;
 • Perkainavimo dokumentuose pridėta galimybė pritaikyti pasirinktą perkainavimo procentą visoms pridėtoms prekėms;
 • Pirkimo dokumentuose pridėtas naujas dokumento spausdinimo šablonas su serijos numeriais;
 • “PVM sąskaitų faktūrų registras” ataskaitoje atskirti pirkimo ir pardavimo dokumentai;
 • Pridėta darbo sutarties spausdinimo forma;
 • „Pirkimai pagal PVM ataskaitoje“ pridėta galimybė įtraukti grąžinimus;
 • Patobulintas prekių kainų lygių mechanizmas;
 • Patobulintas „Discogs“ prekių sąrašo siuntimo operacija;
 • Patobulintas inventorizacijos dokumentų eksporto mechanizmas;
 • Pašalintos dokumentų sudengimo su savimi klaidos;
 • Duomenų mainų gide pridėta galimybė importuoti DU failą;
 • DU importe per apsikeitimą iš failo pridėtas kilnojamojo darbo informacijos importas bei pridėta galimybė įkelti duomenis pagal asmens kodą ir tabelio numerį.

Komentarai uždaryti.