V 5.33.24

V 5.33.24

– Patobulintas darbo užmokesčio priskaitymų lange Darbuotojų/Klientų filtravimo mechanizmas;
– Pridėta galimybė nustatymuose pasirinktiems darbuotojams priskirti individualius darbo užmokesčio tarifus;
– Patobulintas individualaus DU tarifo atvaizdavimas GPM312 formoje;
– Prekės kortelėje pridėta galimybė nurodyti taros daugiklį;
– Pašalinta galimybė keisti individualų tarifą darbuotojo priskaitymo lange po dokumento patvirtinimo;
– Pakoreguotos ataskaitos: „Pardavimai pagal PVM“, „Pirkimai pagal PVM“, „Darbo užmokesčio apaskaitos žiniaraštis“,, „Nesudengtų mokėjimų ataskaita“; „Pardavimai pagal PVM“;
– Nustatymų lange, „Buhalterija“ skiltyje, pridėta galimybė priskirti dv papildomas numatytasias schemas valiutos nuostoliams;
– Atnaujintas prekių serijos numerių atvaizdavimo langas;
– Pataisytas valiutos įtakos veikimo mechanizmas: neigiama valiutos įtaka sukuria mokėjimo pavedimą iš klientų, teigiama valiutos įtaka – mokėjimo pavedimą;
– Patobulintas i.SAF tiekėjo išlaidų atvaizdavimas;
– Kodų generatoriaus skiltyje pridėta kodų paieškos galimybė ir pritaikytas abėcėlinis rūšiavimas;
– Patobulintas informacijos atvaizdavimas tabelyje;
– Prekės istorijos lange pridėta galimybė “Įtraukti rezervuotus” dokumentus;
– Dokumentų apmokėjimo būsenos skiltyje pridėtas skirtingo spalvingumo būsenos atvaizdavimas;
– Darbo užmokesčio importo lange pridėta galimybė pasirinkti “Paskutinis mėnesio dokumentas”;
– Avansinėje apyskaitoje pašalintas „Apsikeitimo“ galimybės mygtukas;
– Perkainavimo dokumentuose pridėta galimybė pritaikyti pasirinktą perkainavimo procentą visoms pridėtoms prekėms;
– Pirkimo dokumentuose pridėtas naujas dokumento spausdinimo šablonas su serijos numeriais;
– “PVM sąskaitų faktūrų registras” ataskaitoje atskirti pirkimo ir pardavimo dokumentai;
– Pridėta darbo sutarties spausdinimo forma;
– „Pirkimai pagal PVM ataskaitoje“ pridėta galimybė įtraukti grąžinimus;
– Patobulintas prekių kainų lygių mechanizmas;
– Patobulintas „Discogs“ prekių sąrašo siuntimo operacija;
– Patobulintas inventorizacijos dokumentų eksporto mechanizmas;
– Pašalintos dokumentų sudengimo su savimi klaidos;
– Duomenų mainų gide pridėta galimybė importuoti DU failą;
– DU importe per apsikeitimą iš failo pridėtas kilnojamojo darbo informacijos importas bei pridėta galimybė įkelti duomenis pagal asmens kodą ir tabelio numerį.

Komentarai uždaryti.