V 5.89.91

V 5.89.91

-Galimybė redaguoti komentaro, adreso, tikimasi datos dokumento laukus patvirtintiems dokumentams;
-Optimizuotas duomenų eksporto lango dydis;
-Galimybė auto uždaviniuose nurodyti tikslų įvykdymo laiką;
-Pataisytas numatytojo agento pritaikymo mechanizmas;
-Optimizuotas Shopify kainų importas;
-Patobulintas perkainavimo mechanizmas;
-Galimybė sukurti auto uždavinius perkainavimo dokumentams;
-Pataisytas pardavimo dokumentų filtras;
-Darbo užmokesčio priskaitymuose pridėta mokėjimų istorija;

Komentarai uždaryti.