V 5.27.18

V 5.27.18

– Dokumentuose pridėta kliento paieškos galimybė pagal klientui priskirtą kodo lauką;
– „Balansas“ ir „Pelno nuostolio ataskaitoje“ pakoreguota numatytoji data: nuo einamųjų metų pradžios iki einamojo mėnesio;
– Patobulintas duomenų importas į inventorizaciją iš tarpinių dokumentų;
– Optimizuota ataskaitų „Prekių požymių“ skilties filtracija;
– Mokėjimuose pridėta galimybė pasirinkti ne tik datą, bet ir laiką;
– Optimizuota navigacija tarp prekių kortelių;
– Dienpinigiuose pridėta galimybė priskirti šalį;
– Patobulintos ataskaitos „Darbuotojų priskaitymo dokumentai“, „Prekių judėjimo ataskaita“, „Pardavimai pagal PVM“, „Mokėjimai pagal išmokos kodus“, „Vartotojo užduotys“
„Likučių ataskaita“;
– Ataskaitose „Mokėjimų ataskaita“ ir „Mokėjimų ataskaita pagal pardavimus“ filtrų skiltyje pridėta galimybė pasirinkti ar įtraukti ataskaitoje grąžinimus;
– Patobulinta dokumentų tvirtinimo operacija: jeigu atlikus PVM korekcija PVM suma tampa minusinė, dokumento patvirtinti negalima;
– Optimizuota DU mokėjimų įvestis;
– Patobulinta darbo laiko apskaitos žiniaraščio įvestis ir darbuotojų valandų apskaičiavimas;
– „Priskaitymai darbuotojams“ lango apačioje pridėtas susijusių mokėjimų atvaizdavimas;
– Intrastato duomenų eksporte pridėta galimybė pasirinkti „Įtraukti prekes be svorio“;
– Patobulintas GPAIS įrašų eksportas.

Komentarai uždaryti.