V 5.2.9

 • Atnaujinta skolų ataskaita pagal dokumentų tipą.
 • Buhalterinių schemų grupavimas.
 • Atnaujinta avansinės apyskaitos spausdinimo forma.
 • Atnaujinta bankinių pavedimų ataskaita.
 • Pirkimų ir pardavimų eksporto funkcija atnaujinta.
 • Atnaujinta prekių inventorizacijos ataskaita.
 • Atnaujintas avansinės apyskaitos funkcionalumas.
 • Atnaujinti mokėjimo pavedimai ir mokėjimo pavedimai iš klientų.
 • Atnaujintas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo mechanizmas.
 • Atnaujinta prekės istorija.
 • Atnaujinti auto-uždaviniai.
 • Galimybė rūšiuoti mokėjimus pagal nepanaudotą likutį.
 • Priskaičiavimo dokumentų atnaujinimas dėl kitų išmokų atnaujintas.
 • Avansinių mokėjimų importo mechanizmas iš išorinių sistemų.

Komentarai uždaryti.