V 5.27.18 – Dokumentuose pridėta kliento paieškos galimybė pagal klientui priskirtą kodo lauką;– „Balansas“ ir „Pelno nuostolio ataskaitoje“ pakoreguota numatytoji data: nuo einamųjų metų pradžios iki einamojo mėnesio;– Patobulintas duomenų importas į inventorizaciją iš tarpinių dokumentų;– Optimizuota ataskaitų „Prekių požymių“ skilties filtracija;– Mokėjimuose pridėta galimybė pasirinkti ne tik datą, bet ir laiką;– Optimizuota navigacija tarp […]

V 5.21.13 – Ataskaitose „Pirkimai pagal PVM“ ir „Pardavimai pagal PVM“ pridėtas naujas filtras „PVM klasifikatorius“; – Patobulinta pardavimo dokumentų įvestis; – Pašalinta galimybė ištrinti numatytąją konstantą; – Prekių eksporto į e-parduotuves operacijos lange pridėtas veiklus mygtukas „Atgal“; – Optimizuota buhalterinių schemų užkrovimo klasė; – Pašalinta galimybė pakeisti buhalterines schemas dokumentuose už darbinio laikotarpio ribų; […]

V. 5.18.1 – DU priskaitymų korekcija dėl NPD taikymo; – Atnaujinti atostogų įsakymų spausdinimo šablonai; – Atributų saugojimo mokėjimuose korekcija; – Optimizuotas i.SAF duomenų formavimas; – Optimizuota automatinio barkodo generavimo greitaveika; – Ataskaitoje „Skolų ataskaita pagal pirkimus ir pardavimus“ pridėta galimybė pasirinti „Apmokėti iki“ laikotarpį; – Pakoreguotos ataskaitos: „Detali pirkimų ataskaita“, „Suminė pirkimų ataskaita“, „Pirkimų […]

V 5.10.46 Pakoreguotas duomenų eksportas – Intrastate atsižvelgiama į grąžinimo dokumentus; Klientų sąraše pridėtas stulpelis „Adresas“; Greitajame prekės įvedimo lange pridėta automatinio kodų -generatoriaus skiltis; Pašalintas privalomas įmonės kodo įvedimas kliento kortelėje; Pakoreguota DU mokėjimo lango greitaveika; Perkėlimo dokumentuose suvienodintos kainų perkėlimo varnelių eiliškumas tarp dokumento ir prekės kortelės; Patobulinta nurašymo dokumentų greitaveika; Klientų kortelėje […]

V 5.12.4 – Pakoreguotas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“: atvaizduojami kiekiai įtraukiant rezervuotas prekes, pakoreguotos savikainos sumos; – Patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su e-komercijos platforma „Woocommerce“; – Pakoreguota avansų apyskaita; – Pataisytas mokėjimų importas; – Pataisytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo registras; – Pakoreguotos duomenų apsikeitimo operacijos; – Pardavimo dokumente pridėta galimybė priskirti garantiją prekės eilutei; – Pakoreguotos […]

– Skolų suderinimo spausdinimo forma atnaujinta. – Duomenų eksporte pataisytas kalendoriaus išrinkimas. – GPM312 ir SAM deklaracijos atnaujintos. – Atnaujinta shopify integracija. – “Pardavimai pagal žymę” ir “Pardavimai pagal pelną”  ataskaitos pataisytos. – Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto atnaujinimas. – Atnaujintas dokumentų sudengimo mechanizmas. – Atnaujintos ataskaitos su vienu datos pasirinkimu. – Atnaujinti nuolaidų skaičiavimo mechanizmai […]

– Vietų likučių ataskaitos pataisymai; – Atnaujintas lokacijų redagavimas; – Atnaujinta „Ligos priskaitymų ataskaita“; – Atnaujinta funkcija dėl kainų kūrimo brūkšniniams kodams; – Darbo užmokesčio konstantų atnaujinimas; – Darbinio periodo atvaizdavimas; –  Atnaujinta GPAIS produktų eksporto funkcija; – Atnaujinta „Skolų ataskaita pagal datą“; – Atnaujintas nuolaidos skaičiavimo mechanizmas pirkimo ir pardavimo dokumentuose; – Atnaujintas DU […]

– Atnaujinta Pelno\nuostolio ir Balanso ataskaitos. Realizuota galimybė nurodyti laikotarpį nuo-iki. – Atnaujinti “Intrastato” ataskaitos duomenų filtrai. – Pridėtas komentaro laukas atskaitingo asmens kortelėje. – E-komercijos atnaujinimas importuojant klientų korteles iš “Woocomerce” platformos. – Geriausių klientų ataskaitoje galimybė įtraukti ir grąžinimo dokumentus. – Atnaujinta “Dokumentai pagal schemas” ataskaita. – Atnaujintas technologinių kortelių (BOM) duomenų importas. […]

– Pridėtas „Ilgalaikio turto inventorizacinis apyrašas“. – Pridėtas „SAF-T“ rinkmenų generavimas. – Pridėtas „Automatinių nuolaidų” funkcionalumas. – Pridėtas prekių svorio nuskaitymas iš svarstyklių per DCC. – Pridėtas avansinių mokėjimų iš „9oPoint“ automatinis schemų priskyrimas. – Pridėta „SSL apsauga“ atvaizdavimas visiems „9oAIR“ klientams. – Pridėta klientų priskyrimo pagal įmonės kodą galimybė. – Atnaujinta „GPM312“ metinės deklaracijos […]

– Atnaujinta “Nepanaudotų dokumentų numerių” ataskaita. – Langų judėjimas į šonus. – Pritaikytas apsauginis mechanizmas atitvirtinant avanso apyskaitos dokumentus. – Atnaujintas sistemos logotipas ir prisijungimo langas – Ataskaitų filtruose sandėliai atvaizduojami pagal abecėlę. – Dokumentuose papildomas komentaro laukas pavadinimu “Žymė” – Prekės kortelėje atvaizduojama rezervuotių kiekių savikainos suma. – Atnaujintos prekių likučių ataskaitos. – SAF-T […]

– Atnaujintas nuolaidų skaičiavimo mechanizmas – Skaidomi GPAIS duomenys dėl didelių duomenų kiekio. – Atnaujinti filtrų pasirinkimai. Pakeisti filtrų pavadinimai. – Galimybė pridėti papildomus atributus prie prekės kortelės. – Duomenų eksportas į woocomerce platformą atnaujintas. –  Atnaujinti auto-uždaviniai. – Atnaujintas POS apmokėjimo langas. – Perkelta varnelė kliento kortelėjė “Fizinis asmuo” – Sutvarkyta greitaveika prekės istorijoje. […]

– Atnaujintos sąskaitų apyvartos ataskaitos. – Atnaujintos prekių judėjimo ir prekių judėjimo pagal grupes ataskaitos. – Prekių likučių integracija su varle.lt ir atea.lt. – Atnaujintos  importo ir eksporto funkcijos pirkimo, pardavimo dokumentams iš CSV bylų. – Atnaujintas Prekių grupių importo ir eksporto funkcionalumas. – Ataskaitose atnaujinta klientų paieška. – Atnaujintas buhalterinių schemų grupių funkcionalumas. – […]

– Atnaujintos prekių judėjimo ir prekių judėjimo ataskaitos. Nuo šiol atsižvelgiama ir į rezervuotas prekes. – Atnaujintas atostogų apskaitos langas. – Atnaujinta pardavimo dokumentų tvirtinimo greitaveika. – Atnaujintas gamybos modulio greitaveikos mechanizmas – Atnaujintas dokumentų sudengimo langas. – Atnaujintas kliento banko sąskaitų įvedimo langas. – Atnaujintas “Tarpusavio atsiskaitymo”” Aktas/ataskaita. – Atnaujintas išsamios  skolų ataskaitos pagal […]

– Atnaujintas dokumentų patvirtinimo mechanizmas dėl PVM 96str. – Atnaujintas bendrųjų žurnalų atvaizdavimas dėl paskutinės operacijos datos. – Atnaujinta sąskaitų plano spausdinimo forma. – Dokumentų sąskaitų koresponencijoje galimybė keisti klientą. – Atnaujintas banko komisinių SEPA importas. –  Atnaujintas metų uždarymo funkcionalumas. – Atnaujinta prekių judėjimo ataskaita. – Atnaujintas laiko parinkimas ataskaitose. – Galimybė “atitvirtinti” nurašymo […]

Atnaujinta skolų ataskaita pagal dokumentų tipą. Buhalterinių schemų grupavimas. Atnaujinta avansinės apyskaitos spausdinimo forma. Atnaujinta bankinių pavedimų ataskaita. Pirkimų ir pardavimų eksporto funkcija atnaujinta. Atnaujinta prekių inventorizacijos ataskaita. Atnaujintas avansinės apyskaitos funkcionalumas. Atnaujinti mokėjimo pavedimai ir mokėjimo pavedimai iš klientų. Atnaujintas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo mechanizmas. Atnaujinta prekės istorija. Atnaujinti auto-uždaviniai. Galimybė rūšiuoti mokėjimus pagal […]

– Dokumentų ir operacijų sąrašuose atnaujinti paieškos filtrai. – Atnaujinta “Grafinė pardavimų ataskaita”. – Bendruose žurnaluose atnaujinta sąskaitų plano sąskaitos paieška. – Pridėta nauja spausdinimo forma tabelyje: prašymas dėl apmokamų atostogų. – Atnaujinta ataskaitų greitaveika. – Dokumentų greitaveika atnaujinta. Buvo pastebima ypač dideliuose dokumentuose. – Galimybė pridėti nuotrauką/failą prie klientų grupės. – Pridėtas sandėlio atvaizdavimas […]

– Dokumentų peržiūros greitaveika. – Darbuotojo kortelėje galimybė priskirti darbuotoją grupei/padaliniui. – Atnaujintas tabelis ir darbo grafikas. – Atnaujintas dokumentų grupės pavadinimas dokumentuose ir operacijose. – Atnaujintas prekių eksportas į išorines sistemas (MultiEcrControl ir 9opoint).

– Atnaujinta prekių kortelių siuntimo į išorines sistemas greitaveika ir funkcionalumas. – 2020m. darbo užmokesčio pakeitimai. – Atnaujinti darbuotojų filtrai: Pagal el. pašto adresą, pagal telefono numerį. – PVM 96 straipsnio mokėjimo dokumentai eksportuojami SEPA formatu. – SEPA importas papildytas dėl Šiaulių banko. – Atnaujintos Inventorizacijos dokumentų spausdinimo formos. – Atnaujintos Pelno ataskaitos, kai duomenys […]

– Atnaujintas “opencart” integracijos funkcionalumas. – Atnaujinta “Paypal” importo operacija. – Supirkimo dokumentų importas iš išorinių sistemų. – Prekių sąraše atvaizduojamas “užsakyta” duomenų stulpelis. – Sumažinta kontrolė dėl prekių serijos numerių tikrinimo. Nuo šiol tikrinamas serijos numerio unikalumas atskirai kiekvienai prekės kortelei. – Atnaujintas FR600 deklaracijos eksportas. – Nustatymų nauja skiltis “Deklaracijų nustatymai”. – Atnaujinta […]

– Pridėtas paieškos filtras operacijose ir dokumentuose “Pagal vartotoją” – Atnaujinta spausdinimo forma pardavimo ir pirkimo dokumentuose dėl 96str. – Atnaujintos importo operacijos iš išorinių sistemų. – Atnaujintas skolų suderinimo aktų aprašymas. – Atnaujintas sąskaitų plano atvaizdavimas ir greitaveika. – Mokėjimo dokumentų automatinis kūrimas PVM sumai dėl 96 strt. – Sepa mokėjimų eksportas atnaujintas.

– Buhalterinių schemų parinkimas dokumentuose išdėstomas pagal abėcėlę. – Patobulintas naujų sąskaitų kūrimas sąskaitų plane. – Asmeninės sąskaitos šablonas atnaujintas. – Vietų dokumentų kūrimas iš išorinių sistemų. – Atnaujintas tarpusavio suderinimo aktas. – Buhalterinių schemų sąrašas taip pat išdėstomas pagal abėcėlę. – Savininko informacijoje prie banko sąskaitų galima nurodyti išeinančių, įeinančių bei komisinių importo ir […]

– Avansinės apyskaitos atitvirtinimas dokumente sutvarkytas. – Atnaujintos pirkimų bei pardavimų pakuočių ataskaitos. – Savininko informacijoje galimybė nurodyti įeinančių, išeinančių mokėjimų bei komisinių mokesčių importo buhalterines schemas. – I.SAF eksportas atnaujintas. – Pataisytas I.SAF eksportuojamo failo pavadinimo generavimas. – Priskaitymo dokumentų sąrašo lange pridėtas stulpelis – “Pask. mėn. dokumentas”. –  Atnaujintas funkcionalumas  dėl pristatymo adreso […]

– Atostogų apskaitoje įgalintas vidurinis pelytės mygtukas. – Atnaujinta tarpusavio atsiskaitymo akto ataskaita. – Atnaujintas tiesioginis importas iš kasų. – Atnaujintas ilgalaikio turto nusidėvėjimo langas. – Skolų ataskaitoje pagal datą pridėtas papildomas filtras. – Atnaujintas mokėjimų importo (SEPA) mechanizmas. – PVM korekcijos įvedimas kiekvienai dokumento eilutei. – Galimybė redaguoti POS pardavimo ir importuotų dokumentų iš […]

– Savininko informacijoje pridėtas stulpelis – “Veiklos kodas (ERVK)”, kuris eksportuojamas į PVM deklaraciją. – Įrenginių lange galimybė pridėti buhalterinę schemą duomenų importui iš kasos aparatų ir tiesioginiam duomenų importui. – Prekės kortelės, brūkšninių kodų lango puslapiavimas (paginacija). – Numatyti apmokėjimo būdai tipai pagal operacijas. – Patobulintas “9oCheck” duomenų apsikeitimas. – Pridėtos naujos Pardavimų ir Pirkimų pakuočių […]

– Greitesnis dokumentų patvirtinimas iš dokumentų sąrašo. – Atnaujintas algalapių siuntimas bei pataisyta spausdinimo forma. – Sąskaitų plane atnaujintas paieškos mechanizmas –  Atnaujintas e-komercijos eksporto langas. – CSV importo bei eksporto operacijos langai ir mechanizmas atnaujinti. – Atnaujintas darbo grafikas. – Atnaujintas atostogų apskaitos langas. –  Sutvarkytas darbo užmokesčio dokumentų atvaizdavimas ir greitaveika. – Mokėjimo […]

– Pataisytas bendrųjų žurnalų eilučių įvedimas. –  Atnaujinti spausdinimo formų pavadinimai ir aprašymai. – Atnaujintas API funkcionalumas perduodant prekių likučius išorinėms sistemoms. – Pridėtas duomenų tipas “Savikainos suma” aprašant buhalterines schemas prekių kortelėse. – Banko komisinių importo operacija atnaujinta. – Pataisyta neapmokamų atostogų spausdinimo forma – Pataisytas prekės istorijos langas.

– Atnaujinta vartotojo sąsaja. – Atnaujinti Tabelio, atostogų apskaitos langai. – Pardavimų dokumentuose nauji paieškos filtrai: pagal agentą, pagal dokumento grupę. – Atvaizduojamas laikrodis dirbant per “remote desktop connection” paslaugą. – Atnaujinta nurašymo dokumentų ataskaita – Atnaujintas Pajamų rūšies parinkimo atvaizdavimas. – Patobulintas tiesioginis duomenų importas iš 9opoint sistemos – Ebay integracija atnaujinta. – Atnaujintas […]

V 5.6.2 – Skolų suderinimo spausdinimo forma atnaujinta. – Duomenų eksporte pataisytas kalendoriaus išrinkimas. – GPM312 ir SAM deklaracijos atnaujintos. – Atnaujinta shopify integracija. – “Pardavimai pagal žymę” ir “Pardavimai pagal pelną”  ataskaitos pataisytos. – Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto atnaujinimas. – Atnaujintas dokumentų sudengimo mechanizmas. – Atnaujintos ataskaitos su vienu datos pasirinkimu. – Atnaujinti nuolaidų […]